Anketa: Koho považuješ za hrdinu?

Lída Kočí, ÚPVC
Za hrdinu považuji každého dobrovolníka, který odvádí stoprocentní práci.

Kateřina Kroová, PS Mír Domažlice
Myslím, že hrdinové jsme všichni – když ráno vstaneme, zvládneme ten den a nezblázníme se z toho.

Lucie Svobodová, PS Vysočina Svitavy
Pro mě jsou hrdinky mamka Lenka Svobodová s Alčou Petrželovou, které dělají zdravotní sestřičky. Nadneseně řečeno slouží vlasti, obětují se a pro mě jsou hrdinkami.

Martin Mlynářík, PS Hradec
Hrdina pro mě není jen ten, kdo třeba zachránil jiného člověka, ale jeho skutek může znít i obyčejněji. Třeba náš skupinář Pavel Hlaváč je zároveň starostou Hradce a za to, jak za ty roky obec zvelebil, se dá také považovat za hrdinu.

Jan Histor Šašek, PS Tuláci
Za hrdiny v novodobé historii považuju každého, kdo se nějakým způsobem zasloužili o svobodu a samostatnost našeho státu – od Masaryka a Beneše přes organizaci Mafie, která rozkládala staré Rakousko, nebo všemožné civilní účastníky odboje, spoustu lidí, kteří během komunistické totality proti režimu bojovali prakticky jen z přesvědčení. Hrdinou může být i dítě, které pomůže druhému. Svět je plný bezejmenných hrdinů.

Katka Jáchymčáková, 17. PS Karviná
V Pionýru je podle mě hrdinou každý, kdo dělá s dětmi a s financemi, což jsme vlastně všichni. „Hrdinové na druhou“ jsou podle mě všichni na Ústředí, kteří dokážou jednat s ministerstvy, shánějí podporu a nám „dole“ posílají informace a podklady.

Vlaďka Aviča Brandová, PS Tuláci
Vytáhnout tonoucího z vody je hrdinský čin, ale když máma samoživitelka vychová dvě tři děti, které postaví do života tak, že si s ním dokážou poradit, je pro mě tahle žena hrdinkou každodenního života. V době korony mě dlouho nadzdvihávalo to, že lidi často děkovali zdravotníkům v první linii, ale nikdo neviděl ženský v obchodě, na poště apod., které se musí postarat o děti a byly a jsou vlastně taky v první linii.

Jiří Pérák Perkner, PS Chomutov
Pamatuju si, že před lety jeden tatínek, pionýrský vedoucí, skočil do řeky pro dvě děti – je vytáhl a sám utonul. Hrdinů je mezi lidmi strašně moc a je otázka, jestli se o nich vůbec dozvíme. Pro mě jsou hrdiny všichni, kdo slušně vychovávají své děti.