Aktuality

Výkonný výbor řešil vzdělávání i finance

Výkonný výbor České rady Pionýra se v uplynulém roce scházel většinou na on-line jednáních každý čtvrtek. Poslední celodenní on-line jednání se uskutečnilo v sobotu 13. března a VV ČRP při něm mimo jiné vzal na vědomí hodnocení činnosti ÚPVC za rok 2020 a společně s tím i plán činnosti ÚPVC na rok 2021. Oblasti vzdělávání se dotýkala i změna garanta PVC SKOP.

Další rozhodování se neslo spíše v oblasti rozdělování finančních prostředků. Namátkou mohu jmenovat podpořenou žádost o mimořádnou dotaci náhradou za zcizení vybavení táborové základny PS Tužíňáci anebo již tradiční Program na podporu pravidelné oddílové činnosti. Nesmím zapomenout na Vnitřní výběrové řízení – žádosti do něj přesáhly částku šesti milionů korun.

Další projednávanou oblastí byla letní činnost. Pionýr například vyjádřil své stanovisko ohledně testování pro jednání s hlavní hygieničkou.

Dušan

Na Stázku jste zapomněli…

Nezřídka přijde do redakce rozhořčený „pozdrav“ s dotazem: Proč jste v rubrice „Všechno nejlepší“ nepopřáli naší Stázině!? Nebo prostý dotaz: Na základě čeho vybíráte oslavence, kterým se na stránkách Mozaiky blahopřeje?

V úvodu připomeňme, že právě tahle rubrika patří k letitým a tradičním v Mozaice Pionýra, byť časem procházela určitými proměnami. Jeden čas sice pod náporem iniciativních zastánců ochrany osobních údajů málem zanikla, ale v poněkud odlišné podobě se vrátila, přesněji stále pokračuje.

Výběr komu (úředně ☺) blahopřát má dvě základní kritéria: aby šlo o kulatiny či půlkulatiny a vzhledem k počtu, přesněji množství oslavenců se vybírá z vedoucích a hospodářů pionýrských skupin, což je klíčová funkce na pionýrských skupinách. Není totiž reálné, aby se vybíralo ze všech pionýrských pracovníků, tím méně ze všech členů – majících v jednotlivých měsících ony vzpomínané půl- a kulatiny.

Činíme tak s vědomím, že jde o určitý výběr, který má svá omezení, ale jde o vymezení zdůvodnitelné a snad i pochopitelné. Nejde v žádném případě o nevůli blahopřát i všem ostatním, jen se nám zkrátka všichni do rubriky nevejdou. Její rozsah přece jenom musí odrážet celkový prostor, který časopis má, protože otiskovat seznam všech pionýrek a pionýrů, kteří v daném měsíci slaví životní jubileum, přesahuje možnosti našeho zpravodaje.

Znovu chceme zdůraznit, že nejde o nezdvořilost vůči nezmíněným. Naopak, vážíme si práce každého z našich dobrovolníků.

redakce

Blahopřání a poděkování

V případě této jubilantky se prolínají její aktivity od pionýrského oddílu, přes skupinu, zapojení na úrovni KOP až po odpovědnou funkci v rámci spolku. Každou ovšem vykonává se zaujetím, chutí a odpovědností. A že není co závidět: funkce předsedkyně Kontrolní komise Pionýra s sebou nese jen málo vděku a ohromnou kupu práce.

Marcele Hrdličkové proto přeji mnoho sil, entuziasmu a vůle, současně i pohodu, běžné životní radosti a především pevné zdraví.

Marcelo děkuji a užij jubilea.

Martin

Zlepšovadlo

Současná epidemiologická situace naplňování projektu stále nepřeje. Proto tahle rubrika plní úlohu spíše kronikářskou než informačně aktivizační. Zaznamenejme zde proto, že v řádném termínu byla odevzdána další „ZORKA“ čili monitorovací zpráva zachycující další časové období realizace projektu.

Stejně tak zaslouží konstatovat, že v rámci rozšiřování povědomí o možnostech projektu na aktuálně probíhajících oblastních poradách jsou účastníci informováni o možnostech, které projekt stále nabízí. Jde o setkání zástupců pionýrských skupin – letos probíhající formou videojednání.