Aktuality

Oblastní porady letos poprvé distančně

Tradičně se začátkem března začínají oblastní porady a stejně je tomu i v letošním roce. Možná, že stejné není to správné slovo. Porady sice jsou, ale vzhledem k situaci probíhají distanční formou. Na přípravu to byla trošku výzva, ale po prvním víkendu se zdá, že se to povedlo. Jako první si novou formu oblastní porady vyzkoušela Jihočeská KOP a o den později takto proběhla porada v Libereckém kraji. Asi nemá smysl rozebírat celý program, ale pojďme se podívat na několik bodů.

Vzhledem k plánovanému X. výročnímu zasedání Pionýra, které se má uskutečnit o víkendu 13. až 14. listopadu 2021, se část programu zabývala plánovanou úpravou dokumentů. Tedy přesněji úpravou Stanov Pionýra a úpravou Řádu pro přípravu a jednání VZP. Úpravy obou dokumentů představili členové Obsahové komise. Dalším bodem bylo představení zatím jediného kandidáta na předsedu Pionýra.
Předseda Obsahové komise Dušan Pěchota mimo jiné informoval, že se termín VZP nebude měnit a jednání proběhne prezenční nebo náhradní distanční formou. Představil i termín 13. září, kdy dojde k rozhodnutí, zda jednání VZP proběhne prezenční nebo distanční formou. Stejně tak představil mechanismus, jakým proběhnou volby orgánů v případě distanční formy. Následoval blok ekonomických informací, které představila ekonomka Pionýra Káča Brejchová a přidala informace o projektech Zlepšovadlo a Vzdělávací dny. Garantka UPVC Lída Kočí poskytla informace o on-line kurzech, které Pionýr připravil pro své členy. Část kurzů už byla spuštěna a najdete je na Přihlašovně Pionýra, další se dokončují.

Zazněly také informace o projektu Babi, dědo, který se rozběhl, a o letních táborech.

Všechny prezentace, které byly při oblastní poradě použity, můžete zhlédnout na www.pionyr.cz/porady. Informace ohledně přípravy VZP najdete na www.pionyr.cz/vzp.

Po loňském odkládání oblastních porad byla letos zvolena distanční forma a ukázalo se, že je to dobré, byť méně komfortní řešení.

Mirka

Zlepšovadlo pokračuje

Znovu aktuálně zpřísněné podmínky omezující nejen fungování spolku, ale obecně zásadně redukující život společnosti, pochopitelně silně poznamenávají realizaci projektu. Přesto se ani nyní zcela nezastavil.

Během uplynulých týdnů proběhly dva semináře, realizované distanční formou. První byl určený již zapojeným účastníkům projektu a byl zaměřený na předávání zkušeností a vysvětlování nejasností či některých opakujících se chyb. Druhý nabízel vstupní informace dosud přímo nezapojeným – vysvětlovala se na něm podstata projektu Zlepšovadlo, aktivity, které je v jeho rámci možné financovat, příležitosti, jak se zapojit. Na příkladech již realizovaných aktivit se nezapojeným přibližovaly možnosti, jež jsou v něm nabízeny.

Vzhledem k tomu, že se letos (znovu) uskutečňují i oblastní porady (setkání zástupců pionýrských skupin v rámci krajských organizací Pionýra) je do jejich programu začleněn též informační blok přibližující projekt. I zde jde sice „pouze“ o videosetkání, ale povědomost o Zlepšovadle a nabízených možnostech se dále rozšiřuje.

Martin