Zkusili jste UZNADO?

Pokud ne, je tábor ideální příležitost

UZNADO je nová netradiční hra. Název je složený ze začátku slov Umím, ZNÁm a DOvedu. Hra je postavena na základech pionýrské všestrannosti s prvky brannosti, nebo lépe přežití v přírodě. Myšlenkou hry je umožnit účastníkům otestovat a poměřit své znalosti a dovednosti v co nejreálnějších situacích a simulacích.

Soutěží se ve skupinkách 3-5 dětí stejné věkové kategorie. Děti testují své dovednosti v oblastech Člověk a společnost, Příroda, Technika, Sport a Umění. Všechny týmy vybíhají najednou a samy si vybírají, na které stanoviště půjdou. Stanoviště jsou rozmístěna hvězdicově, některá blíž, jiná dál. Na každém stanovišti je třeba mít zadání pro tři různé věkové kategorie.

Kompletní pravidla se dozvíte na webu, stačí se přihlásit a vyhledat si UZNADO. Na stejném místě máte připravené i startovní karty pro skupinky dětí, kompletní pravidla, karty zadání pro vedoucí na jednotlivá stanoviště vždy pro všechny tři věkové kategorie a samozřejmě i diplomy. Vše je připravené, stačí si jen podklady vytisknout, obstarat materiál a hru vyzkoušet.

Pokud budete mít tip na další stanoviště, které zrealizujete a ideálně z něj budete mít i fotky, pište na uznado@pionyr.cz, postupně budeme nabídku stanovišť rozšiřovat.

Vendy