Září přálo potkávání

Počasí i epidemická situace nám dosud přály, takže mohly proběhnout první schůzky – hry, seznamování, poznávání, výlety. Dnes přinášíme fotky z těchto zářijových setkání. Věřme, že se budeme moci úspěšně scházet i nadále!