Vzdělávací dny jedou naplno

Pionýr nezahálí a zapojil se do výzvy MŠMT na snižovaní dopadů koronavirové pandemie na školní děti. Na mnoha pionýrských skupinách tak připravují pro děti ze základních škol vzdělávací dny. Cílem je nabídnout dětem i jejich rodičům smysluplnou aktivitu, která spojuje vzdělávací a volnočasové zaměření. Musí se jednat o celodenní aktivitu, kdy čtyři hodiny mají vzdělávací charakter a další čtyři hodiny spíše volnočasový. Představa, že vzdělávací část se odehrává v lavicích a před tabulí, však není na místě. Cílem totiž není dohonit zameškanou látku, ale získávat a upevňovat u dětí znalosti a dovednosti vážící se k cílům rámcových vzdělávacích plánů (z těch vychází například naše nabídkové programy z cyklu Výpravy za poznáním). Podívejte se na dva příklady, jak mohou vzdělávací dny vypadat.

Budka pro ptáky

Vedoucí z Pionýrské skupiny Chomutov si jako jednu ze vzdělávacích aktivit připravili výrobu ptačích budek. Nejprve děti zjišťovaly, které druhy ptáků žijí v okolí jejich táborové základny. K tomu postačila vycházka a atlas ptactva. Dalším úkolem bylo zjistit, jak ptáci hnízdí a vyrobit pro ně vhodnou budku. Posledním krokem bylo najít správné místo a umístit budku v přírodě. A co bylo cílem? Práce s odbornou literaturou a vyhledávání informací, rozvoj manuální zručnosti, spolupráce a schopnost práci dokončit.

Výprava za poznáním

7. pionýrská skupina Borač sestavila vzdělávací den tak, že děti stihly rozvíjet verbální komunikaci a formulovat otázky, empiricky poznávat smysly, rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa
a kulturu, ale také pozorovat okolní přírodu a krajinu, spojovat znalosti získané z mapy a empirického pozorování, rozvoj logiky a kompetencí k řešení problémů a neposlední v řadě i nácvik jemné motoriky. Co bylo na programu? Slovní hry, exkurze v Muzeu smyslů, exkurze v muzeu blanických rytířů, výlet na rozhlednu, šifry a jiné tábornické dovednosti a rukodělka, při které děti vyráběly provaz.

Anička N.