Vykročme tou správnou nohou

Prázdniny jsou za námi a všichni asi doufáme, že tento školní rok bude už v rámci možností normální. Rozjíždí se opět celoroční činnost oddílů, budeme se potkávat na pravidelných schůzkách a víkendových akcích. Nový rok přináší nové možnosti. Mezi známými tvářemi se objeví tváře nové a bude v našich rukách, aby se z nich stala parta bez rozdílu. Musíme je naučit vzájemnému respektu, důvěře a táhnout za jeden provaz. Když si vzájemně budeme věřit, budeme k sobě otevření a budeme si pomáhat, povedou nás naše cesty zpátky k oddílu a Pionýru.

Každý člověk má v sobě přirozenou potřebu někam patřit, sdružovat se, být někým přijímán. Nikoho ale nemůžeme přinutit, aby se kamarádil se všemi. Ovšem přijetí nováčků můžeme pomoci vhodně zvolenými strategiemi, zajímavými hrami. Je dobré dát novým členům na začátku prostor, aby se představili, ukázali své oblíbené činnosti a silné stránky. Určitě znáte hru „Vymění se všichni ti…“. Zkuste díky ní zjistit, co mají nováčci společného s ostatními. Možná vás překvapí, co všechno můžete mít společného, aniž byste to věděli.
V každé skupině je lídr, kterého přijímají všichni, za kterým jdou a koho poslechnou. Využijte takového lídra a požádejte ho o pomoc se zapojením nových členů.

Pamatujte si, že neexistuje jednotná šablona, jak udělat dobrou schůzku. Každá skupina je jiná, stejně jako každý vedoucí využívá jiné aktivity. Co se osvědčuje, je u přípravy činnosti přemýšlet, ze začátku volit hry seznamovací, na akční hry navázat nějakou klidnější hrou a po aktivitě, která vyžaduje velkou dávku přemýšlení, dejte nějakou rychlou, srandovní hru na odreagování. Buďte připravení a nebudete pak překvapení. Ale na druhou stranu, pokud vidíte, že vámi zamýšlené aktivity skupina nebere, vytáhněte ze zásobníku her něco jiného. Je dobré mít připraveno spíše více činností, než abyste pak nevěděli, co podniknout. Uvidíte, že i na dětech to bude znát. Když pracujeme s dětmi, které se ve skupině cítí dobře, budou se nám pro ně připravovat schůzky s větším potěšením, půjde to lépe, děti nás budou přijímat a společný čas nám bude dělat radost.

Děti se učí nápodobou, a když uvidí, že nás něco baví a že jsme rádi, že jsme na schůzce, nakazí se naší dobrou náladou. Některé epidemie nejsou žádoucí, ale nákaza radostí, přijetím a nadšením je to, co pro Pionýr chceme. Nakazte se přátelstvím, dobrou náladou a užijte si naplno rok, který nás čeká.

Magdaléna Zemanová, PS Tuláci Klatovy