Schvalovací listy táborů – jde to celé elektronicky

Pokud máte na pionýrské skupině elektronický podpis, schvalovací list tábora nemusíte vůbec tisknout! Samozřejmě jde o případ, kdy e-podpisem disponuje i hlavní vedoucí tábora (což může být ve spoustě případů stejná osoba).

Jeden papírový schvalovací list se vám určitě může hodit do táborového šanonu nebo hlavnímu vedoucímu pro předložení plné moci, všechny ostatní výtisky ale můžete nahradit elektronickým PDF dokumentem. Pokud takovou možnost máte, využijte ji. Dokument pak totiž stačí zaslat na krajskou organizaci, předseda kraje vám schvalovací list zašle elektronicky podepsaný zpět, nemusíte tak chodit na poštu nebo trávit čas na cestách.

Připomínáme, že vkládání táborů a následné zpracování schvalovacích listů je povinné a provádí se přes elektronický systém na webu Pionýra na adrese
https://pionyr.cz/tabor-vypis/.

Pro vkládání táborů je nutné disponovat jednou z následujících rolí/funkcí v RISP:

    Vedoucí PS/KOP

    Delegovaný správce PS/KOP (deleguje vedoucí)

    Správce akcí (deleguje vedoucí)

Matěj Zíka