Republikové finále ve Výtvarkách a Soutěži technických dovedností se blíží

Na jaře proběhnou v Holešově republiková finále Soutěže technických dovedností a Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost. Do 26. března je možné zasílat soutěžní příspěvky do obou soutěží. Pojďme si přiblížit, jaký je mezi nimi rozdíl.

Do Výtvarek spadají dvourozměrné výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů, keramika a trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy apod. Zde při hodnocení hraje velkou roli nápad a fantazie. Jednotné téma pro letošní ročník je Pomoc má různé podoby.

Oproti tomu do soutěže technických dovedností patří papírové modely, výrobky ze dřeva, trojrozměrné textilní práce, např. oděvy, plastikové modely, funkční modely z balzy, výrobky z Merkuru a dalších stavebnic. Zde porotci hodnotí funkčnost, čistotu zpracování, přesnost, náročnost práce a celkový dojem. Bližší informace najdete na 
vytvarky.pionyr.cz a pionyr.cz/cinnost/souteze/technicke/soutez-technickych-dovednosti/

Organizátoři z PS Kopřivnice vás zvou na krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarkách, které proběhne 25. února v Kopřivnici. Pro bližší informace kontaktujte Boženu Klimeckou na mail pionyrkoprivnice@centrum.cz.