Princezna, princ a drak na Vysočině

O víkendu 10. – 12. září se na Vysočině sešli začínající vedoucí a instruktoři, aby si doplnili distanční kurz. Součástí však byly i hry, praktická cvičení a debaty nad tématy, jako je struktura a řízení spolku, propagace, uvádění her apod. Víkend byl zakončen jednáním krajské rady.

Doškolovací části víkendu se zúčastnila třicítka budoucích vedoucích a instruktorů. Měli za sebou úspěšně absolvovanou on-line formu vzdělávání a chyběla jim praktická část z první pomoci. Tou je provedl zkušený záchranář, a tak došlo i na život ohrožující situace a jejich řešení. Některým účastníkům se z toho až zamotala hlava.

Druhou částí programu doškolení bylo seznámení s chodem Pionýra, jednotlivými funkcemi i způsobem řízení. Dále se jednotlivé skupinky věnovaly tvorbě propagačního letáku, což byla velmi tvůrčí a zajímavá část programu. Otevřela se například debata nad využitím QR kódu. Je lepší leták obsahující veškeré informace, nebo vyvedená grafika s QR kódem odkazujícím na informace na webových stránkách?

Po celou dobu si lektoři a organizátoři nemohli letošní frekventanty kurzu vynachválit. Byli aktivní, se zájmem o věc, doptávali se a neostýchali se vyjádřit rozdílný názor. Zároveň byli slušní ke starším i mezi sebou a ochotní se zapojit do provozních činností (oloupat brambory na salát, poctivě uklidit využívané prostory atd.). Snad to bylo tím, že se sešla dobrá parta, pionýři ze skupin, které svým lidem dávají ty správné základy. Také byl znát onen téměř dvouletý posun – i školení instruktoři během lockdownu vyzráli a vyspěli. Snad všichni měli také praktickou zkušenost z letních táborů. To vše dohromady byl recept na víkend, který nám lektorům vnesl optimismus do žil.

Na doškolení nepřímo navazovalo setkání oddílů. Snad termín, snad organizace, snad covid způsobily, že se sešli jen mladí vedoucí a instruktoři ze školení. Možná je třeba se zamyslet, jak a kdy takové setkání organizovat, aby si našlo pevné místo v kalendářích jednotlivých PS. I v menším počtu a jiném složení, než jsme původně plánovali, jsme si vyzkoušeli nové hry, popovídali o tématech, které nás trápí. Jako nabídku aktivit pro inspiraci jsme vyzkoušeli kin-ball. A byla to trefa do černého. Nadšení účastníci se za velkým míčem honili až do setmění, využili každé chvilky jít si zahrát, a dokonce vymýšlet nové, na hráče méně početné varianty. S večerem došlo na zpívání s kytarou u ohně v krbu. Díky, Vítku a ostatní J

Díky za perfektní zázemí a výbornou stravu holkám z PS Jitřenka Kaliště – na chaloupce je prostě krásně. Díky vedoucím PS, kteří vyslali opravdu šikovné mladé lidi. A největší dík patří všem, co se zúčastnili – Jaký si to uděláš, takový to máš. Bylo to SUPER.

Těšíme se, že si to třeba za rok zopakujeme. 🙂

Katka Pimpa Součková