Přátelství jako hnací síla každého oddílu

Zdravím vás v novém školním roce. Snad jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali síly na následující měsíce. Čeká vás hodně práce, ale zároveň jistě i spousta zábavy, krásných zážitků a nezapomenutelných okamžiků

Pionýrský oddíl je sociální skupina, která spojuje děti se společným zájmem, směřující stejným směrem. Na rozdíl od školní třídy, do které byly děti zařazené automaticky (z pohledu sociální psychologie se jedná o formální skupinu), je oddíl tvořen dětmi na základě společného zájmu. Účast je dobrovolná, můžou oddíl kdykoliv opustit (jedná se o neformální sociální skupinu). V porovnání s formální sociální skupinou poskytují vztahy v neformální sociální skupině vysoké emocionální uspokojení. Pro každého člověka je důležité, aby někam patřil, cítil se přijímaný a potřebný. Každý chceme někam patřit, mít mezi ostatními svoje místo. Je příjemné cítit, že jsme součástí celku, skupiny, s níž se můžeme ztotožnit. Naplnění této důležité lidské potřeby dává našemu životu smysl a zároveň podporuje náš další rozvoj.

V oddíle má každý své nezastupitelné místo. Pepa je šikovný na šifry, takže když se na schůzce objeví zpráva v morseovce, všichni ví, že potřebují Pepu a jeho bystrý mozek. Anežka zase umí dobře ošetřit zraněné koleno a nikdo neběhá tak rychle jako Honza. Dohromady tvoří skvělý tým, který spolu umí táhnout za jeden provaz. V nejistém školním roce, kdy je mohou potkat nečekaná zkoušení či testy ve škole, kdy mohou nastávat změny, které neovlivní, je jejich jistotou, že se ve středu potkají na schůzce s kamarády, kde budou přijímáni takoví, jací jsou. 

Když se podrobněji podíváme na Maslowovu pyramidu potřeb, umožňuje oddíl jeho členům naplňovat všechny kategorie potřeb. Naplňování potřeb je jedním z hnacích motorů každého z nás.

Maslowova teorie pracuje s tím, že pokud nejsou uspokojeny potřeby nižšího stupně, nemůžeme chtít naplnit potřeby vyšší. Naším cílem by mělo být především rozvíjení přátelství, které je pro každého nesmírně důležité.

Majda Zemanová