Pracovní listy: Vlastní deskovka v únoru

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy si můžete stáhnout v PDF, najdete je také v tištěné Mozaice.

VÝZVA NA ÚNOR

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev pěstuje v dětech schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání jejich dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu, distanční činnost

Cíl: Děti vědí, co je láska, jaké může mít podoby.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8-16 (oddíl/družina)

Další materiál: vyplyne od dětí

Co s tím: Výzvu předložte s tím, že se blíží den zamilovaných, takzvaný den svatého Valentýna a že by bylo zajímavé tento svátek převážně z anglosaského prostředí zařadit do činnosti oddílu. Zeptejte se, jak by to mohlo jít v našem prostředí a v současné situaci. Buďte připraveni vést debatu na téma “vyjádření zájmu” druhému člověku, lásky a jejích podob (třeba mateřská, milenecká, platonická atd.). Diskuze nad tématem “lásky” a možných významech tohoto svátku je důležitou součástí aktivity! Nechte děti klidně i vyhledat, jak tento svátek slaví různě po světě, či jak jeho oslava vypadala v nějakých filmech. Po patřičné diskuzi by měly mít děti nějakou společnou představu, jak by to mohlo vypadat. Nechte jim volnost a nevtiskujte do jejich představ tu svou více, než je nutné. Není třeba si v oddíle vyměňovat zamilované zprávy, pokud to děti nebudou chtít. Je možné celou akci zaměřit směrem “my z oddílu děláme radost lidem mimo oddíl (třeba rodičům a našim přátelům)” nebo i zcela jiným směrem.

Na co si dát pozor: V některém věku je pro děti téma lásky a “chození” zvláště ožehavé, v takovém případě je vhodné převést význam svátku do všeobecnější roviny “dobré nálady” a “lásky k bližnímu”. Dejte si pozor na dehonestující výkřiky na téma kdo koho miluje.

ZEMĚ MĚSTO… ANEB KRÁL SLOV

21. února je Mezinárodní den mateřského jazyka. Procvičme si při té příležitosti ten svůj.

Oblast: Znalosti

Cíl: Děti znají různá slova v závislosti na zařazených herních kategoriích.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie)

Počet účastníků: minimálně 2

Další materiál: herní kostka, lépe dvě různě barevné

Co s tím: Hra se dá hrát buď jako standardní Země město, tedy kategorie se zapíší do sloupců tabulky a odpovědi se píší pro vylosované písmeno do řádků.

Losování písmene probíhá hodem kostkou. Pokud se hází jednou tak první hod znamená řádek a druhý sloupec, pokud máte dvě kostky různých barev tak jedné barvě se přiřadí řádek a druhé sloupec.

V druhé variantě hry, která je vhodná třeba i na cesty, se vystříhají kartičky herních kategorií. Na začátku kola se určí písmeno a potom vedoucí čte jednotlivé kategorie, kdo první správně uvede slovo z dané kategorie začínající hozeným písmenem získá kartičku. Kdo za kolo získá nejvíce kartiček vyhrál. Pak se kartičky vyberou a vedoucím hry se stává vítěz minulého kola.

Úprava obtížnosti: Lze vybrat jen ty kategorie, které jsou pro příslušný věk vhodné, ale nepodceňte děti, často vědí více, než si myslíme a pokud to zatím nevědí, tak se to ve hře naučí.

Další náměty: Je vhodné hru doplnit o další možné odpovědi, které by si mohli ostatní hráči zapamatovat pro další kola. Také je vhodné nebát se ověřit případné sporné odpovědi na internetu, či případně k historickým postavám či místům podat další doplňující informace, každá taková informace může pomoci upevnit vědomost.

UDĚLEJ SI VLASTNÍ HRU

Deskových her se dá sice koupit ohromné množství, ale když si děti vyrobí vlastní jedná se úplně o jiný zážitek.

Oblast: Rukodělka

Cíl: Děti si umí vybrat téma, podle kterého přizpůsobí další prvky výrobku.

Věková kategorie: mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti

Počet účastníků: lze použít individuálně nebo pro malé skupiny

Další materiál: Tužky, pastelky, nůžky, papíry, tvrdý papír a další podle potřeby

Co s tím: Předejte dětem plánek spolu s návodem a doporučeními pro tvorbu (poslední stránka). Plánek můžete vytisknout zvětšený na papír A3 a/nebo na papír větší gramáže. Pokud aktivitu využíváte v oddíle nebo na táboře, je ideální pro skupinky 2-4 dětí. Každá skupina dostane svůj plán a vytvoří na něm vlastní variantu hry. Nechte dětem dostatečný čas na tvorbu.

Další náměty: Lze využít jako “samostatnou nabídkovou aktivitu” pro děti v době distanční činnosti. Pro starší může být zajímavé navrhnout si i vlastní herní plán se složitější strukturou nebo složený z karet. Možností je spousta, stačí se inspirovat prodávanými deskovými hrami.