Pionýrské tábory v médiích

Pionýr letos uspořádal přibližně 370 letních pobytových táborů a k tomu ještě velké množství příměstských. Některé z nich neunikly pozornosti médií – články o naší letní činnosti se objevily na webu regionálních Deníků, jiné v tištěných obecních zpravodajích.

Ovšem nikdy to není jen tak, téměř vždycky je za tím práce vedoucích či členů skupiny. Nelze jen čekat, až se nám regionální novináři sami ozvou, to se děje jen zřídka. Je třeba tomu jít naproti a sami se musíme snažit. Napsat článek a poslat do redakce, pozvat média na naše akce s prosbou o otištění, osobně se s novináři potkat při některé akci. Možností je mnoho, ale zpravidla je to běh na dlouhou trať.

Podívejte se na články, které jsme náhodně vybrali z tištěných i webových médií.

Už v polovině července se na webu Berounského deníku objevila zpráva o prvním běhu tábora v Nebřezinech, který pořádá PS Beroun-Závodí. Byl otištěn v rubrice Čtenář reportér, která funguje při každém regionálním Deníku.

https://berounsky.denik.cz/ctenar-reporter/letni-dobrodruzstvi-tabor-v-nebrezinech-poradaji-pionyri-z-berouna-zavodi-202307.html

Rokycanský deník zveřejnil v tisku i na webu článek o netradičním táboře, který pořádala PS Divoká Orlice. Už podruhé se tu konal příměstský tábor pro seniory.

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/pionyri-z-divoke-orlice-usporadali-tabor-pro-seniorky-z-rokycan-a-okoli-20230805.html

Periodikum Holešovsko otisklo koncem srpna článek Pionýři z Holešova prožili krásné táborové dobrodružství, který za táborníky z PS M. Očadlíka napsala Veronika Janská.

Vedoucí PS Klub dětí Dobrovice Hana Šilhavá napsala článek o táboře v Ledcích, otiskl ho zpravodaj Nové Dobrovicko.

Půlstranu v tištěném týdeníku Náš region Příbramsko dostal článek věnovaný čtrnáctidennímu pobytu v České Kanadě. Do redakce ho zaslali pionýři z PS Jince.

Mirka