Pionýrské letní kempy pomohly třem tisícům dětí

Teď máte společný úkol… Vytvořte ve vašem týmu… Poslouchejte ostatní a zkuste sezamyslet nad tím, proč… To jsou úvodní věty, kterými začínala celá řada aktivit na našich letních kempech.

S ideou tzv. letních kempů přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví ale i pohybové aktivity dětí.

Letní kempy pořádané Pionýrem byly dětmi i rodiči vyhledávané. Zájem byl tak velký, že se jejich nabídka navyšovala ještě i během prázdnin, například na severní Moravě nebo v Praze.

Radka Dojčánová z PS Přátelství Pardubice byla pozvána do pořadu v Českém rozhlasu Radiožurnál, kde společně s dalšími hosty odpovídala na otázky k letním kempům. Když se jí ptali, zda děti na kempu dohnaly látku za předchozí školní rok, mohla být její odpověď pro některé překvapivá. Uvedla, že to nebylo v silách kempu, a proto se v jeho průběhu soustředili na posilování sociálních, personálních a pracovních kompetencí a hlavně návrat k pohybu, který dětem chyběl. A my jsme se Radky ptali dál.

Bylo pro děti snadné dodržovat nastavená pravidla?

Pro některé ano, pro jiné ne, ale ke konci týdne už bylo vidět, že si zvykly. Lépe se nám spolupracovalo s dětmi, které jsou na naši celoroční činnost zvyklé.

Bylo znát z chování dětí, že jim během školního roku chyběl kontakt s ostatními dětmi?

Ano, bylo vidět, že děti byly „hladové“ po ostatních dětech. Kontakt jim chyběl. Hlavně jsme ale zjistili, že dětem chyběl pocit sounáležitosti, dost často měly problém se přizpůsobit ostatním. Proto jsme hodně zařazovali aktivity na spolupráci.

S čím jste se museli vypořádat?

Za následek lockdownu považuji to, že dětem chybí pracovní návyky. Bylo nutné často střídat činnosti, protože brzo ztrácely pozornost a nesoustředily se.

Obdobně odpovídala i Katka Jachymčáková ze 17. PS Karviná, které jsme také položili pár otázek.

Pracuješ ve škole. Byl to jeden z motivů, proč jsi do letních kempů šla?

Ano, byl to silný podnět. Ale taky chuť vyzkoušet si jinou formu letních aktivit.

Když porovnáš tábor a letní kemp, v čem byly rozdíly?

Zaměřili jsme se více na aktivity, které podporují psaní, čtení, ale hlavně jsme se zaměřili na skupinové činnosti, spolupráci a rozvoj sociálních vztahů. Šlo nám o to, aby bylo dětem spolu dobře a léto si užily ve společnosti vrstevníků. To, že si u toho ještě něco zopakovaly nebo se něco naučily, byla velmi cenná přidaná hodnota.

Věděli rodiče, že letní kemp není od toho, aby děti dohonily zameškanou látku?

Rodiče chtěli především umístit dítě na kemp. To, jestli se v něm něco naučí nebo nenaučí, nebylo pro nikoho důležité. Rodiče zajímalo personální obsazení, a když viděli učitele, byli mile překvapeni. Ale nikdo nečekal výuku.

Kolik jste pořádali letních kempů?

Celkem jsme pořádali šest kempů. Byl velký zájem, takže jsme přidávali. Ne termín, ale navyšovali jsme kapacitu, aby se dostalo na kemp více dětí.

Šli byste do toho za stejných podmínek znovu i příští rok?

Pokud by to mělo být pro účastníky opět zcela zdarma, tak ne. Když je něco zdarma, odpadá pro někoho veškerá zodpovědnost a to bylo vidět i na kempech. Je to zdarma = nemusím se odhlásit a nemusím se omluvit. Jsem přesvědčena, že kdyby byl kemp alespoň za minimální poplatek, budou se chovat jinak.

Ptala se Anička N.

Sečteno a podtrženo

Pionýrské skupiny během prázdnin zrealizovali 191 letních kempů pro 3191 dětí. A i když nejvíc letních kempů uspořádali pionýři z Moravskoslezské krajské organizace, naše poděkování si zaslouží všichni, kteří pro děti letní kempy připravili. Děkujeme.