Pionýrská neděle se konala on-line

Pravidelně pracující oddíly a lidi kolem nich jsou to nejcennější, co spolek má, na jejich názorech a potřebách záleží i naše další směřování. V neděli 14. listopadu se otevřel prostor pro debaty nad tím, kam by se měl Pionýr ubírat v budoucnu. Je to start diskuzí, do nichž se mohli zapojit všichni, kteří měli zájem o nabídnutá témata.

Debaty o tom, kam směřovat a jakou podporu oddíly a skupiny potřebují, považujeme za velice důležité. Potáhnou se jako červená nit rokem 2022 od oblastních porad, jejichž součástí budou krajská obsahová jednání, až po XI. výroční zasedání Pionýra VZP, při němž se uskuteční Obsahová konference.

A jaké diskuzní místnosti byly otevřené? V jedné probírali účastníci s Radkou Dojčánovou etický kodex dobrovolníka v Pionýru, s Lídou Kočí a Dášou Čechovou zase mohli hledat cesty, jak motivovat a oceňovat v Pionýru dobrovolníky. Vlaďka Brandová a Majda Zemanová společně s osmi dalšími účastníky pracovní sekce hledali, co charakterizuje opravdu dobrý oddíl a co takový oddíl potřebuje pro svoji existenci. Anička Mindlová a Matěj Zíka se členy pracovní sekce Komunikace a propagace Pionýra řešili, jaké jsou možnosti v této oblasti a kde nás nejvíc tlačí bota. V poslední diskuzní místnosti probírali Dušan Pěchota a Michal Krtek Rejzek s dalšími zájemci perspektivy táborových skupin.

Poslední kulatý stůl by přesunut na 23. listopad, účastníci pod vedením Pavly Pokorné řešili environmentální výchovu.

Na podrobnější informace z jednotlivých pracovních skupin se můžete těšit v příštích číslech Mozaiky.

Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili (moderátorům i účastníkům), za jejich nadšení, zapálení do diskuze, náměty a názory. Bylo to pro všechny poučné a přínosné.

Anička N.

Málokdo věřil, že by Pionýrská neděle ve virtuálním prostředí mohla být stejná jako ta, kterou jsme plánovali na živo. A přece – když jsem sledovala v pěti on-line místnostech tu spoustu diskutujících, bylo jasné, že se neděle navzdory všem překážkám vydařila.

Děkuji moderátorům – vedoucím pracovních skupin, kteří vše připravovali po obsahové stránce, děkuji lidem z ústředí, kteří stáli (nejen) za propagací akce a technickou podporou celé Pioneděle, děkuji všem, kdo se v neděli ráno naladili na „Pionýr“ a šli debatovat, hledat řešení, cesty, podělit se o zkušenosti a nápady. Byla to díky nim všem pěkná Pionýrská neděle. Klidně a konstruktivně nastavovala směr. Pokud jste ji nestihli, můžete se připojit příště, Pionýrská neděle byla jen začátkem cesty, na jejímž konci bude Obsahová konference v září roku 2022.

Darina Zdráhalová