Ohlédnutí

Ohlédnutí za Vlastou Tomanem

Jsou lidé, jejichž práce poznamená generace. Soudím, že Vlastislav Toman (*17. července 1929), který odešel 11. května 2022, mezi ně patří. Jako šéfredaktor legendárního ABC mladých techniků a přírodovědců formoval několik generací dětí. Kdo by se ještě dnes do ábíčka nezačetl a znovu objevoval články o zajímavých vynálezech, které jsou dnes samozřejmostmi (CD, airbag), procházel jeho tzv. obrázkové školy, hltal komiksy… Mám za to, že ovlivnil nejen mne, ale miliony dalších čtenářů.

Měl jsem příležitost se – jako začínající vedoucí pionýrského oddílu – s Vlastou Tomanem seznámit. To už bylo ovšem
v době, kdy jsem se uvědoměle předplatného na ábíčko zřekl, aby zbylo pro děti (a já si ho jen půjčoval). Vlasta se tehdy smál
a říkal, že to je dobře. Od té doby jsme se potkávali více či méně, náhodou i po domluvě. Přišel rok 1990 a my společně řešili osudy (všech) dětských časopisů vydávaných v Mladé frontě Pionýrskou organizací SSM. Ne ve všem jsme se shodli, ale vždy jsme měli jeden cíl: udržet kvalitní tiskoviny pro děti.  A stále jsme se potkávali.

Ve svém přebohatě naplněném životě – byl stále v letu – si pro pionýry část vždycky vymezil a s Pionýrem spolupracoval. Což u řady bývalých redaktorů pionýrských časopisů nebyla samozřejmost! I proto jsme rádi vydali vzpomínkovou publikaci Zapomenutá historie – Pionýrské zájmové kluby (1960-1973).

Zpráva o jeho úmrtí nás všechny zastihla nepřipravené, ale takový už je život.

Čest jeho památce.

Martin

Ohlédnutí za Bohumírem Erbesem

19. dubna v klidu a míru zemřel ve věku 83 let Bohumír Erbes, dlouholetý člen Pionýra Polička, zakladatel letních táborů a celoživotní hospodář skupiny. Právě díky němu máme táborovou základnu s hájenkou na Damašku u Pusté Rybné a klubovnu v Poličce. Také nás bez větších problémů přenesl přes revoluční chaos a k oboustranné spokojenosti vyjednal vyrovnání s poličskými Junáky. Díky za parádní táborové zážitky. Věříme, že mu do jeho současné podsady neprší, postel se nepropadá a s kamarády má prima zábavu.

Pionýři z Poličky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA