Pro vedoucí: Odborky

Minulý ročník Mozaiky nabídl ochutnávku nového pojetí odznaků odborností. Letos bychom to chtěli rozvinout.

Rozhodně platí, že míra a způsob plnění odborek v oddíle záleží vždy na vynalézavosti nás, vedoucích, na prostoru, který jim chceme dát, i na tom, kolik možností dě­tem poskytnou. Způsobů, jak je plnit, je mnoho. Záleží i na konkrétní povaze dané odborky – některé lze zařadit do běžného programu schůzek, jiné vyzkoušet na výpravách a letním táboře, další vyžadují spolupráci třeba i s rodiči, ne­bo naopak nabízí dětem možnost plnit je zcela samostatně mimo oddílové akce. Různých přístupů k plnění odborek je celá paleta. K jednomu způsobu, jenž se hodně nabízí, přišlo i několik dotazů – proto s ním zahájím…

Plnění odznaku odbornosti všemi dětmi – ano či ne?
Jistě, plnění odborky může být zařazeno do činnosti tak, aby se ji snažili plnit všichni. Výhodou je to, že jde o společný program a že není vždy nutná individuální patronace. Vedle této nesporné výhody má ovšem i určitou slabinu, pro níž by se tento postup neměl stát pravidlem: Společné plnění víceméně maže jeden z cílů odborek – indi­viduální rozvoj dítěte. Svoji roli hraje rovněž i skutečnost, že je tím popřena možnost osobní volby dítěte – zda do úkolů jít a poprat se s nimi nebo ne. (Cítíte tu nabídku naplnění 🙂 Ideálu Pionýra PŘEKONÁNÍ?)