Nezapomínáme ani na ptáky a zvěř

Příroda a Pomoc. Dva ideály, které propojujeme zejména v zimě tím, že chodíme přilepšovat zvířatům nebo sypeme ptákům na krmítku. Pravidelné výpravy ke krmelci pořádá například PS Jitřenka ze Kdyně, v Klubovně Čtrnáctka ve Zlíně zase vyráběli ptačí budky. A pionýři z PS Paskov před Vánoci místo zrušeného vánočního jarmarku ozdobili stromeček a krmelec pro zvířátka. Jak pomáháte zvířatům v zimě vy?