NĚCO ZA NĚCO – MOHLI JSTE SI VYBRAT

O prázdninách jste mohli zkoušet NĚCO a získat ZA to NĚCO, co by se vám mohlo hodit a využili byste to ve své oddílové činnosti.

Do prázdninového kola se zapojily čtyři pionýrské skupiny, které se na táborech vydaly na Výpravy za poznáním. Dostali jsme 48 zpráv od dětí, ze kterých v úterý 12. září pionýrský pes vylosoval pět dětí, ke kterým už putují odměny. Podívejte se na pionýrském YouTube kanálu, jak losování proběhlo.

PO Rondel
Tajemství staré truhly – C1 – Hra na plná břicha
S dětmi jsme si povídali o tom, v čem jsou dobré, co se jim na sobě líbí, co mají rády. Každý si nakreslil svého břicháčka a do půlky břicha nakreslil něco hezkého o sobě. Pak jsme si zahráli pár her na rychlost, přesnost a pružnost, aby každý zjistil, že je v něčem dobrý a že i ten nejmladší může vyniknout. Po této aktivitě jsme si sedli a říkali si o špatných zážitcích, kdo co nemá rád a čeho se bojí. To potom děti nakreslily do druhé půlky břicha. Pro zklidnění a větší seznámení jsme využili hru Deset. Ve dvojici děti hledaly, co mají společné podle počtu čísel (jednoho sourozence, dvě babičky, tři hodiny tělocviku ve škole, …). Hra se nám hodila i do celkového hodnocení tábora, kde každé dítě napsalo, co za ten tábor kolikrát zažilo.

Romča

PS Obránců míru Chropyně
Z Putování se psem a Tajemství staré truhly jsme zařadili na svém příměstském táboře celou řadu aktivit z oblastí Příroda, Sport, Technika a Umění. Ze zaslaných zpráv vybíráme:

Putování se psem – S21 – Hry s netradičními pomůckami
Hry s padákem se dětem velmi líbily, moc si oblíbily zvířátka v padáku anebo když padák letěl do vzduchu. V druhé části jsme padák nahradili velkým igelitem a děti na padák dostaly tři různé barvy tempery. Pohybem igelitu se barvy prolínaly. V momentě, kdy se dětem promíchané barvy líbily, igelit jsme položili na trávu a udělali na papíry otisk promísených barev. Po uschnutí otisku, děti dotvořily svůj výtvor obrázkem.

Tajemství staré truhly – U23 – Malířství
Pro naše malířské umění jsme si připravili netradiční plátno – mezi stromy jsme natáhli strečovou fólii, na kterou děti dle určitých pokynů tvořily své dílo. Děti malovaly temperovou barvou. Aktivita byla pro děti zajímavá. Podle reakcí dětí se jim velmi líbilo, že mohly používat barvy a jejich dílo bylo barevné.

Marcela

PS Tuláci
Tajemství staré truhly – S6 – Plavba na lodi (kánoi, pramici, raftu)
Naše PS disponuje čtyřmi padleboardy a rybníčkem na tábořišti, proto jsme zařadili aktivity, kdy si děti vyzkoušely všechny úkony spojené s přípravou padleboardu (správné nahuštění, připevnění stabilizační ploutve apod.), jak nastoupit na padleboard, kde stát a jak udržet stabilitu. Zkoušely po padleboardu chodit, udělat dřep, svíčku, kotoul, skočit do vody.
Vyzkoušeli jsme si slalom na čas, převoz sedícího člena, který jen seděl a nesměl pomáhat a pohyblivou lávku na rybníce – z padleboardů a různě velikých barelů jsme pomocí provazů vytvořili lávku, po které se děti musely ve stoje dostat na konec.
Jako další aktivitu jsme zvolili vodní lyže. Z polystyrenových desek o tloušťce 20 cm (venkovní tvrzený polystyren) jsme vyrobili vodní lyže cca 90×45 cm. Lyže byly vepředu seříznuté do špičky, uprostřed byl do půlky výšky desky vydlabaný otvor na nohu (velikosti boty cca 45, aby byl i pro instruktory), boky lyží byly opatřeny šedivou lepicí páskou, aby se nic nedrolilo do rybníka, prostor pro nohy též. Úkol byl jednoduchý. Nazout si vodní lyže a pomocí pádla se na nich dostat k bójce a zpět. Aktivita byla zábavná nejen pro diváky, ovšem pro toho, kdo jel na lyžích, představovala také velký fyzický výkon a nárok na rovnováhu

Renča a Aviča


PS Zborovice
Aktivity z Výprav za poznáním jsme zařadili do letošní celotáborové hry. Upravovali jsme si je podle našich potřeb. Využili jsme náměty z oblastí Příroda, Sport, Technika a Umění. Například z Přírody z Putování se psem to byly listy P03 – Třídíme odpad, P24 – Jak na odpady a P09 – Ohýnku, hřej! Z oblasti Umění si děti vyzkoušely vytvořit komiks (Putování se psem – U16 – Komiks nebo leporelo). Také jsme zařadili různé sporty (Putování se psem – S20 – Vzduchovka, šipky, luk a S09 – Hry ve vodě a další), které jsme doplnili o netradiční disciplíny typu hod podkovou, nahazování lana apod.

Lenka

NĚCO ZA NĚCO NEKONČÍ!

NĚCO ZA NĚCO POKRAČUJE. JEDEME DÁL…
V loňském pionýrském roce jsme rozjeli projekt Něco za něco pro oddíly, ve kterém se mohly oddíly inspirovat aktivitami z různých oblastí Výprav za poznáním. Stačilo vybrat některou z nich a s oddílovými dětmi ji vyzkoušet, potom už jen přihodit zpětnou vazbu a poslat nám svoji zprávu. V následujícím měsíci bylo pár z vás vylosováno a dostalo od Pionýra odměnu.
V letošním školním roce pokračujeme! Když řekneme literatura, leknete se? Nebojte se vstoupit do světa příběhů. Do literatury patří třeba i komiks… Loni byly úkoly pro skupinu, letos budou sice úkoly pro jednotlivce, ale aktivity si můžete užít všichni společně. My vám s tím pomůžeme! V každém vydání letošní Mozaiky najdete zadání tématu pro děti na následující měsíc a náměty pro vás jak dané téma uchopit. Nebojte se, nebudete v tom sami.

Úkoly jsou rozdělené pro tyto věkové kategorie:

MŠ + 1. třída

  1. – 3. třída
  2. – 6. třída
  3. – 9. třída

Témata, na která se můžete těšit:
říjen – Kdo jsem
listopad – Krátké příběhy
prosinec – Vánoce
leden – Komiks
únor – Pohádky
březen – Pověsti
duben – Jaro
květen – Básničky
červen – Dopisy
červenec, srpen – Kronika

Jak to bude probíhat?
První NĚCO
Do projektu se můžete zapojit tak, že nám do konce měsíce zašlete literární dílka svých oddílových dětí na téma vyhlášené pro daný měsíc. Příspěvky posílejte na e-mail necozaneco@pionyr.cz Budeme rádi i za zpětnou vazbu, jak se vám pracovalo s nabídnutými aktivitami.

Co by mělo být v e-mailu, který nám pošlete:
Literární příspěvky od dětí (skeny, fotografie, png, powerpointy, wordy). Příspěvky musí být označeny jménem a příjmením dítěte.
Přihlášky a souhlasy s použitím dílek pro propagaci Pionýra a s přihlášením do republikového finále Pionýrského Sedmikvítku – Literárky od každého přispěvatele (formulář najdete na webu pionyr.cz/necozaneco). Tento souhlas stačí zaslat při prvním přihlášení dítěte.

Nezapomeňte nám napsat název vašeho oddílu, ať vám potom může pionýrský pes poděkovat.
Co by mohlo být v e-mailu, který nám pošlete: Zpětná vazba na nabídnuté aktivity. Může být nejen od vás, vedoucích a instruktorů, ale i od dětí.

Druhé NĚCO
Ze zaslaných příspěvků bude za každý měsíc losované děti v každé kategorii. Autoři obdrží jako odměnu knížky nebo pionýrské věci. Výsledky losování a zaslaná literární dílka budou vyvěšeny na webu pionyr.cz. Losování bude probíhat vždy první úterý v měsíci.

Už se na vaše zprávy a náměty na úpravu moc těšíme.

Aviča, Renča, Majda, Peťa, Jana, Peťa, Darina a Anička

Není to soutěž, nikdo vaše díla nebude hodnotit. Každý příspěvek nás potěší. Budeme losovat šťastlivce z jednotlivých kategorií.