Mediální gramotnost: Umíš číst mezi řádky?

Všechno, co si přečteme, nemusí být nutně pravda. V uplynulých pandemických letech jsme se o tom přesvědčovali snad každý den, ale i před pandemií se ve společnosti vedle čtenářské gramotnosti objevila též gramotnost mediální. Média náš svět a život ovlivňují čím dál víc, a tak se i do vzdělávání stále více zapojuje mediální výchova. Měla by nás naučit dovednostem, znalostem, díky kterým budeme moci efektivně a bezpečně využívat média, porozumíme jejich funkci a sdělení. Jak se můžeme v mediální záplavě zpráv zorientovat a nezabloudit? Když se budete držet následujících bodů, bude vaše cesta mediální džunglí snazší.

1. Důvěřuj, ale prověřuj

Než začnete šířit něco, co vám poslal kamarád, zjistěte si, kde k tomu přišel, kdo je autorem, najděte zdroj. Budete víc věřit známému jménu nebo anonymu? Pokud se vám nezdají informace, které jste si přečetli, je dobré je ověřit, než je budete šířit dál. Můžete použít např. stránky manipulatori.cz, demagog.cz nebo hoax.cz.

2. Velká písmena nezaručují větší pravdu

Když porovnáte různé druhy novin či časopisů na stáncích, určitě si všimnete, že bulvární články mají barevnější, výraznější a mnohdy větší písmena u tzv. šokujících zpráv. Jejich účelem je upoutat pozornost našeho mozku, protože oči si takových titulků dříve všimnou a mozek jim podvědomě věnuje více pozornosti. Co je obsahem takového titulku, je v prvním okamžiku nepodstatné. Věnujte se nejen poutavému titulku, ale hlavně tomu, co je pod ním.

3. Souvisí fotky s tím, co čteme?

Určitě jste už slyšeli o photoshopu a jiných možnostech úpravy fotografií. Ne vždycky fotky odpovídají realitě, i pravdivost fotek se dá ověřit (například v Googlu). S fotkami je to podobné jako s barevnými titulky – čím víc nás fotka upoutá, tím více budeme věnovat článku pozornost a můžeme se jím nechat ovlivnit.

Co dodat závěrem? Nenechme se manipulovat, zapojme mozek a použijme náš vlastní rozum. A než  budu sdílet zaručenou zprávu o objevu 10. planety sluneční soustavy,  ověřím si, jestli to je pravda.

Inspirace na aktivity, které dokreslí, jak vznikají fámy a nepravdy:

Tichá pošta

Tuto aktivitu znáte určitě všichni a je vyzkoušené, že se málokdy zpráva v průběhu předávání nezmění.

Uprostřed šumu

Rozdělte oddíl na dvě skupiny a z každé vyberte jednoho, kdo půjde na chvíli za dveře. Ostatní rozestavte do kruhu tak, aby se skupiny střídaly. Každá skupina dostane svou informaci (např. A: „Jdi do kuchyně, v polici najdeš nutelu, přines ji.“ B: „Jdi před klubovnu, před dveřmi najdeš balík, přines ho.“). Když se neinformovaní vrátí do klubovny, postaví se do středu kruhu a kruh spustí – všichni najednou říkají svou informaci. Neinformovaný se pokusí splnit to, co mu jeho skupina sděluje.

Použité zdroje: manipulatori.cz,

svetmedii.info, e-bezpeci.cz

Majda Zemanová