Máte vánoční rituály? Pozor na dárky

A zase po roce budou tady Vánoce. Po pandemické pauze, kdy všechno bylo jinak, to vypadá, že letos bude opět konec listopadu a především prosinec spojený s vánočními oslavami, setkáváním a obdarováváním. Pojďme se podívat na to, proč jsou i pro oddíly a skupiny Vánoce důležité.

Vánoce milují všechny děti, nejen pro to očekávání, těšení a následnou radost. Vánoce jsou plné tradic a rituálů, které jsou pro oddíly důležité, stmelující, nepřenositelné a často i nepopsatelné. K důležitosti rituálů jste se mohli vyjádřit i v dotaznících, jejichž výstupy posloužily k tvorbě obsahové části výročního zasedání. Ve vašich odpovědích se opakovalo, že své oddílové rituály považujete za důležité a nechcete o ně přijít. Jejich podoba se přenáší z generace na generaci, může procházet drobnými změnami, ale nebylo by správné, kdyby byla podoba rituálů oddílům předepisována. Proč jsou rituály tak důležité? Psychologové popisují, že slouží k uvolnění strachu a napětí (jsou tedy důležitou součástí duševní hygieny), ale zároveň jsou důležitým způsobem komunikace a zapojování lidí do skupin. Prostřednictvím rituálů se ujasňují role ve skupině, krystalizují vztahy, skupina se stabilizuje, rituály dávají jedincům určitý smysl a řád, pomáhají s přizpůsobením se neznámým situacím, pomáhají se začlenit do skupiny.  Rituály ovlivňují chování a prožívání každého jedince, ty skupinové podporují sounáležitost a pocit, že do skupiny patříme.

Dárky jsou důležité možná spíš pro děti, ale kdo by neměl rád dárky a překvapení. A právě dávání dárků je jedním z vánočních rituálů, jímž projevujeme vzájemnou náklonnost, pozornost, cit. Nemělo by to být bráno jako povinnost. Ať už pojmete dávání dárků jakkoli, myslete u toho na všechny „vaše“ děti. Ani doma Ježíšek na nikoho nezapomene, tak na to myslete i na oddílových Vánocích. U nás to třeba funguje tak, že každý na Tulácké Vánoce na Zelené Lhotě vyrobí jeden dárek anonymně, zabalí ho a dá pod stromeček. Když pak „zazvoní Ježíšek“, chodí si od nejmladšího vybírat vždy jeden balíček (takže na nás nejstarší většinou zbývají malinké balíčky, nehezky zabalené, ale i na nás se dostane). V každém hlodá červíček „Kdo si ten můj dárek vybere? Bude se mu líbit?”, ale každý odjíždí s dárkem. Kromě anonymního dárku se pod stromečkem objevují i dárky s adresátem. Zabalené dárky vybíráme na začátku akce, takže máme čas zkontrolovat, zda se na každého (především z malých dětí) dostane. Pro takové případy není od věci mít s sebou drobnosti, které bychom mohli zabalit někomu zapomenutému. U nás je tradicí, že dárky jsou z větší části vyráběné dětmi (nebo maminkami či s dopomocí), takže se objevují nejrůznější náramky, hrnečky s vlastnoručně malovaným obrázkem, lžičky ozdobené polymerovými hmotami (mimochodem výborné na tábor, protože se ve škopku na nádobí dobře rozliší), ponožkoví plyšáčci, malované polštářky atd. Inspiraci najdete i na rukodělné LTŠ.

Co se týče kupovaných dárků, nezapomínejme na to, že jsme nezisková organizace otevřená všem a drahé dárky by se zde neměly objevovat. Stejně tak mladší děti, které ještě věří na Ježíška, se možná budou ptát, jak to tedy je. Těm mým říkám, že tímhle Ježíškovi pomáháme a můžeme tak udělat radost někomu, na kom nám záleží. K potěšení všech členů můžete využít bohatou nabídku emošky. Takový pionýrský hrneček nebo propiska se mi v práci nikdy neztratí.

Ať už slavíte Vánoce s dětmi jakkoliv, budeme rádi, když se s námi podělíte o zážitky, povedené drobné dárky nebo rituály, které pro vás jsou s Vánoci spjaté.

Majda Zemanová