Letní tábory 2022

Cesta kolem světa s Willy Fogem

V letošním roce jsme vyrazili spolu s Willym Foggem a jeho věrným sluhou Barnabášem na cestu kolem světa za 80 (14) dní. Procestovali jsme Anglii, kde jsme se seznámili s místními zvyky a pokračujeme dál do českých zemí. V patách nám jsou policejní komisaři Dix a Bally.

V Řecku jsme zapálili olympijský oheň a ulovili zvířata, která jsme pak obětovali bohům. Také jsme se snažili zapamatovat si co nejvíc informací o různých vlacích. V Egyptě jsme na místním tržišti nakoupili spoustu suvenýrů a zbourali pár egyptských pyramid. Později jsme překonali Himaláje a navštívili Šanghaj a také Japonsko. Skládali jsme origami různé obtížnosti a také jsme sbírali různé ingredience a vyráběli z nich sushi. Později jsme zavítali do Brazílie a navštívili proslulý karneval v Riu. V Mexiku jsme si cestu si zpestřili házením sombrera a večer jsme se proměnili v mexické kuchaře. Připravovali jsme tradiční mexické tacos podle složitých receptů a plnili jsme objednávky náročných zákazníků. Výprava Willyho Fogga dorazila i do USA, kde jsme navštívili casino a snažili se vyhrát co nejvíc peněz.

Zdálo se, že Willy Fogg svou sázku bez problémů vyhraje, po vylodění v Anglii ho však zatkli komisaři Scotland Yardu jako podezřelého z bankovní loupeže. Snažili jsme se sehnat svědky, kteří by potvrdili jeho nevinu a usvědčili pravého pachatele. To se nakonec podařilo, ale nebude časová ztráta příliš velká? Nebylo, s naší pomocí to Willy Fog zvládl.

A je to. První běh Klepáku 2022 je zdárně za námi. Večer jsme si ještě zazpívali u táboráku a pobavili se u oddílových scének. Ráno už zbývalo jen sundat vlajku, rozdat diplomy a pochvaly a vyrazit k domovu. Ahoj za rok!!!

Lenka Malá

PS 8. března Jindřichův

Pionýři z Holešova prožili tábor s Malým princem.

Na prázdninové dobrodružství pod vedením PS M. Očadlíka Holešov se děti vydávají už desetiletí. Letos se společně vypravili na putování s Malým princem. Celkem 46 dětí bylo rozděleno do šesti leteckých společností, které plnily spoustu rozmanitých úkolů – stavěly vlastní leteckou základnu, zpracovaly mapu k základně, vytvářely baobab, prozkoumávaly neznámé území v Podhradní Lhotě a mnohé další. Někdy soutěžily mezi sebou, jindy musely své síly spojit a na daném úkolu spolupracovat.

Každý druhý den se všechny společnosti přemístily na novou planetu, kterou pro ně Malý princ vybral. První byla planeta Návratů, kde si děti povídaly o tom, jak důležité je mít místa, kam se rádi vracejí a setkávají se svými přáteli. Druhá byla planeta Laskavosti, na níž objevovali, jak krásné je být laskavý k druhým a jak krásné je mezi laskavými lidmi žít. Další zastávka byla na planetě Spolupráce. Pomocí různých her děti zjišťovaly, jak co nejlépe spolupracovat, v čem jsou výhody, ale i nevýhody práce ve skupině. Čtvrtá planeta byla zasvěcena Kreativitě a tvořivosti. Na této planetě se fantazii meze nekladly – tvořily se básně, kreslily planety, vytvářely potisky na plátěné tašky a spoustu a spoustu dalších výtvarných i pohybových činností. Planeta Komunikace byla v pořadí pátou a stala se místem, kde měly děti prostor naučit se lépe komunikovat, ukázaly si, jak je správná komunikace důležitá a jaké následky může mít, pokud se komunikace nedaří. Závěrečnou šestou planetou se stala planeta Přátelství. Planeta, kterou během tábora objevil každý a nyní měl možnost o své nově nabyté či dlouhotrvající přátelství pečovat a uvědomit si, jak důležité je mít přátele kolem sebe.

Kromě celotáborové hry nechyběly na táboře tradiční činnosti – táborové dovednosti, vodní hrátky, olympiáda, spaní v lese, vaření guláše, beseda s hvězdáři, noční hlídky, služby v kuchyni a mnoho dalšího.

Čtrnáct dní uteklo jako voda. Dětí i dospělí se shodli, že by na táboře strávili ještě další týden. Ale vše má svůj čas, a tak i putování s Malým princem dospělo do svého konce. Jen neradi jsme z tábora odjížděli. Byli jsme plni zážitků, které budeme vyprávět svým rodičům a kamarádům!

Už nikdy nezapomeneme, že správně vidíme jen srdcem, a co je důležité, že je očím neviditelné.

Děkujeme všem, kteří pro nás tento tábor připravili a moc se těšíme na naše zářijové potáborové setkání.

Za táborníky Aneta Odstrčilíková

V Orlovicích bojovaly Temná a Světlá strana

Letošní letní tábor v duchu Star Wars se odehrál už na začátku prázdnin. Do Orlovic s námi zavítalo přesně sto dětí.

V neděli 3. července přijely autobusy plné dětí do předem připraveného tábora, kde už na ně čekali natěšení vedoucí. Večer proběhlo zahájení celotáborové hry s krátkou scénkou se světelnými meči. Poté nastal čas, aby i vedoucí ukázali, co mají v sobě skrze zapeklité soutěže připravené přímo pro ně.

Začátkem tábora nás přivítalo pěkné počasí, proto děti mohly využít místní bazén a velkou nafukovací skluzavku. I přesto že nás přívětivé počasí na pár dní opustilo, neubíralo to na naší dobré náladě. Některé hry se přesunuly dovnitř nebo se vymyslel náhradní program jako třeba kino, kreslení, navlékání korálků nebo hraní deskových her. Druhý týden přijeli profesionální hasiči z Domažlic a dobrovolníci z Pocinovic. A tak mohly děti dovádět v pěně nebo se schovávat před hasiči v mlze. Dopoledne děti vyrážely na celotáborové hry, během nichž například stavěly vlastního droida, ukazovaly sílu své moci, hledali holokrony a také mapovaly vlastní planety. Na závěr se udál boj o přežití planety Světlé strany a Hvězdy smrti. Večery byly v režii oddílových vedoucích, pro děti si připravili například soutěž Miss & Missák, večer s poezií, hodinu pravdy, nechyběly ani diskotéky, a šestý oddíl nás dokonce překvapil divadelním ztvárněním tří dětských pohádek.

Na výlet jsme zavítali do nedaleké Kdyně, kde se děti vyřádily v bazénu. Na děti čekal i bobřík odvahy. Všichni odvážlivci si na konci vysloužili přívěšek na klíče s podobiznou Darth Vadera.

Se závěrem tábora přišel i poslední slavnostní nástup a vyhlášení celotáborové hry. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo je ve vedení. Výsledek byl těsný, ale vítěznou se stává Světlá strana s vůdčím týmem Naboo. Oslava pak proběhla na závěrečné diskotéce. Jsme rádi, že jsme se všichni zdraví vrátili domů. Doufáme, že si všichni odnášejí domů hezké zážitky a že se příští rok uvidíme znovu!

Za Pionýr Hradec

Adam Hlaváč a Zuzana Kohoutová

a další…