Květinový den

  1. ročník Českého dne proti rakovině se uskuteční ve středu 15. května.

Pionýr je tradičním partnerem sbírky a každý zapojený oddíl (skupina) je vidět.

Informace k přihlášení najdete od půlky února na webových stránkách u tradiční kytičky.

V loňském roce přes 500 členů přímo zapojených do prodeje kytiček přispělo částkou 1.346.764 korun.