Ke kafi: září 2022

Co víte o mozku a školní docházce?

Vítejte u prvního dílu našeho nového seriálu. V průběhu celého roku v něm najdete zajímavosti z různých oblastí, ale zejména z přírody. Vzhledem k tomu, že právě začíná školní (i pionýrský) rok, je jasné, čeho se bude týkat první díl.

Kdo má v poměru k tělu největší mozek? Sloni, mravenci, delfíni nebo lidé?

Ačkoli se člověk považuje za pána tvorstva, správná odpověď je mravenec. Mozek tvoří asi šest procent tělesné hmotnosti mravence – kdybychom stejný poměr aplikovali u lidí, museli bychom mít hlavu téměř trojnásobně velkou. Mozek mravence má sice jen zlomek neuronů lidského mozku, ale kolonie mravenců tvoří superorganizmus. Průměrné mraveniště čítající 40 tisíc mravenců má zhruba stejný počet mozkových buněk jako člověk.

Jakou barvu má mozek?

Dokud žijeme, je růžový, což způsobují cévy. Bez čerstvé okysličené krve se mozek jeví šedivý. Ovšem aby to bylo ještě složitější, tvoří cca 40 % živého mozku tzv. šedá hmota a 60 % tzv. bílá hmota. Tyto výrazy nevystihují přesně barvu obou složek, ale na řezu je jasně vidět, že jde o dva odlišné typy tkáně.

Kdy byla zavedena povinná školní docházka?

Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestantské vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869. Dnes je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnácti let.

Čím píšeme na školní tabuli?

Sádrou. Školní křída ve skutečnosti není křída. Křídu – stejně jako korály, mramor, lidské a rybí kostry či vodní kámen – tvoří uhličitan vápenatý. Sádra se vyrábí ze síranu vápenatého. Přestože obě látky vypadají podobně, jsou ve skutečnosti zcela odlišné, a dokonce ani nejsou tvořené stejnými chemickými prvky.

Mirka

Zdroje: cs.wikipedia.org; Lloyd, John, Mitchinson, John: Kniha všeobecné nevědomosti

všechno nejlepší

v  ZÁŘÍ SLAVÍ významné narozeniny

•  Zita Kovandová z PS Jiřího Wolkera (KOP Vysočina)

•  Martina Záveská ze 61. PS Paprsek (Pražská OP)

•  Dagmar Adamčíková z PS Kamenec (Moravskoslezská KOP)

•  David Topinka z PS Výsadkáři 8280 (Středočeská KOP)

•  Alena Houčková z PS Kamarád (KOP Vysočina)

 Blahopřejeme!