Hrdliččin zval ku lásce hlas…

V českých zemích je s květnem neodmyslitelně spojen Máj, báseň Karla Hynka Máchy. Ale co víme o autorovi, jenž je pokládán za zakladatele české moderní poezie? Příručky a učebnice mluví jasně. Narodil se v roku 1810 v Praze na Malé Straně, zemřel v pouhých 26 letech a jeho Máj, začínající známými slovy Byl pozdní večer, první máj…, je jednou z nejvydávanějších českých knih. Jenže v jeho životě je mnoho neznámých a jsou s ním spojeny různé zajímavosti, které se ve škole často nedozvíte. Tak se na některé pojďme podívat.

Jaký byl a jak vypadal?

Současníci říkají, že Mácha byl milý i divoký, přátelský i nesnesitelný, arogantní, vřelý i panovačný a ješitný. Jeho přítel Karel Sabina o něm řekl, že byl „velepodivný“, další přítel, Karel Jaromír Erben, dokonce prohlásil, že byl skoro nepříčetný. Že to příliš nezapadá do obrazu romantického snílka a rozervance? Kdybychom si přečetli jeho kontroverzní intimní deníky, možná bychom se podivili. Mácha měl také netradiční záliby. Rád chodil na hřbitovy, popraviště nebo zříceniny a čerpal zde inspiraci pro svá díla. Zajímavé je, že sice existuje několik portrétů Karla Hynka Máchy, ale jak ve skutečnosti vypadal, není jisté. Dokonce proběhly rekonstrukce podle jeho ostatků, ale dochoval se pouze textový zápis.

Nepochopený Máj

Máchovo nejslavnější dílo lze interpretovat různě, on sám Máj označil za oslavu jarní přírody. Tak jednoduché to ale není, touto poznámkou se Mácha snažil zmást dobovou cenzuru. V díle se objevují úvahy o životě a smrti a není bez zajímavosti, že jen jediné vydání vyšlo za Máchova života. Básník jej vydal v dubnu 1936 vlastním nákladem v počtu 600 kusů. 

Na co Mácha zemřel?

Učebnice často píšou, že nejslavnější český básník zemřel na zápal plic poté, co pomáhal hasit požár v Litoměřicích. Sice to není úplně pravda, ale zase to lépe udržuje mýtus hrdiny a jeho obětavosti při hašení. Navíc také není o Máchově rychlém konci příliš zpráv. Mácha však pravděpodobně zemřel na choleru (zvracení s průjmem), která je uvedena i v úmrtním listu. Vyskytl se také názor, že Mácha zemřel na otravu zkaženým masem, což si zřejmě myslel i sám básník.

Mirka