Co se děje ve spolku

Zlatou růži vybílil pražský Orion

28. ročník uzlařského závodu O Putovní pohár Zlaté růže je úspěšně za námi! V Jindřichově Hradci se na apríla sešlo 38 závodníků, aby poměřili svou zručnost ve vázání uzlů. Soutěžilo se v šesti kategoriích rozdělených dle věku, nejmladší vázali lodní uzel, ambulantní spojku, škotovou spojku a dračí smyčku. Všichni starší pak navíc ještě zkracovačku a rybářskou spojku.

Nejvíce úspěchů posbírala výprava z 93. PS Orion Praha, která si odvezla nejen putovní pohár, ale také pohár za nejlepší štafetu. Závodníci z Orionu obsadili první místa ve všech kategoriích, Eliška Altová se blýskla nejlepším časem dne – neuvěřitelných 11,71 s. Padl také rekord v kategorii veteránů, čas 12,59 si zapsal Martin Janda opět z Orionu. Na druhém místě v soutěži kolektivů skončila Církevní základní škola Orbis pictus Tábor, třetí pak domácí PS 8 března Jindřichův Hradec.

„Jsme moc rádi, že počet závodníků oproti loňskému roku vzrostl a těší nás, že jsme mezi sebou přivítali řadu nováčků hlavně v dětských kategoriích. Doufáme, že se v Jindřichově Hradci opět za rok sejdeme a zveme všechny příznivce uzlování, aby se k nám připojili,“ zhodnotil soutěž její ředitel Zdeněk Malý. 

Lenka Malá, PS 8. března, Jindřichův Hradec

Dobrovičtí pionýři uklízejí pravidelně

Do tradiční akce Ukliďme Česko se město Dobrovice zapojuje už spoustu let. Od začátku je u toho i PS Klub dětí Dobrovice. Spolu s ostatními organizacemi ve městě máme jakési nepsané pravidlo, kam kdo chodí uklízet. Úsek, který pravidelně procházíme my, vede z náměstí kolem kostela a vodárny až na kopec Čížovka. I letos jsme si ve sběrném dvoře nafasovali pytle, rukavice a svačinky a vydali se na naši tradiční trasu. Na první pohled vypadala, že letos tam moc nepořádku není. Když po ní prošlo našich 22 párů nohou a bystrých očí, nestačili jsme se divit, co všechno jsme z křovin kolem cesty vylovili. Určitě to bylo mnohem méně než v prvních letech akce. I tak jsme naplnili odpadem šest velkých pytlů. Kromě spousty plastových obalů to byly hlavně plechovky a lahve od alkoholu. Moc si přejeme, aby to za rok bylo zase méně.

Hanka Š., PS Klub dětí Dobrovice, turisticko-přírodovědný oddíl Ťápoty

Pionýři z Holešova se zapojili do akce Ukliďme Česko

V letošním roce se celorepubliková akce Ukliďme Česko konal v sobotu 1. dubna, ale členové PS M. Očadlíka uklízeli již v pátek 31. března. Děti se pustily do úklidu okolí klubovny ve Smetanových sadech v Holešově. Zametaly, hrabaly, umývaly… a všechny děti tato aktivita moc bavila. Velmi rychle za sebou viděly výsledek své práce – uklizený chodník. Děkuji všem dětem i vedoucím, kteří se této úklidové akce zúčastnili.

Jarka Vaclachová, PS dr. M. Očadlíka

Návštěva nové služebny městské policie v Domažlicích

Ve středu 22. března jsme se místo obvyklé schůzky v klubovně vydali s našimi nejmladšími pionýry na exkurzi do nové policejní služebny, která se nachází v budově dřívější knihovny. Po našem příchodu nás přivítala paní Ludmila Chladová, kterou ti školou povinní mohou vídat ráno u základní školy na přechodu pro chodce. Ještě před začátkem prohlídky děti předaly dary v podobě kartonových policejních aut, které samy vyrobily. Následně nám paní Chladová ukázala halu přístupnou veřejnosti, úschovnu kol, kde měly děti možnost vidět policejní botičky a místa, kam už normální lidské oko nedohlédne. Pro děti byla připravena i soutěž ve dvojicích s dopravními značkami, která je moc bavila. Poté jsme se přesunuli do místnosti, kde si děti sedly na koberec a povídaly si s paní policajtkou. Ta jim vysvětlila, co která značka znamená a co má městská policie v popisu práce. Děti dále seznámila a poučila, co dělat v případě, že by našly injekční stříkačku. Ke konci prohlídky přišlo zkoušení policejních uniforem a samozřejmě focení. Posledním bodem byla návštěva místnosti s kamerami. Mockrát děkujeme za exkurzi paní Chladové, která byla moc milá a děti prohlídka s ní moc bavila.

Ilona Krbcová, PS Čtyřlístek Domažlice

Pestrý březen u PS Kopřivnice

8. března se děti z našich oddílů Šedé myšky a Olbramští tygři vydali popřát našim babičkám k MDŽ na jejich setkání s divadlem a písničkami. O tři dny později se konala výroční schůze naší skupiny, při níž jsme zhodnotili naši činnost v roce 2022 a seznámili jsme se s akcemi, které nás čekají letos – šest táborů na Olbramu, mistrovství republiky v dodgeballu a spousta dalších akcí pro děti nebo veřejnost.

22. března si naši Olbramští tygři vyzkoušeli soutěž Masterchef. Děti se rozdělily do dvou týmu a dostaly za úkol nachystat muffiny připravit jednu pomazánku.

Následovalo hodnocení odbornou porotou a odměna v podobě trofeje na památku do klubovny.

O víkendu 24. až 26. března se konalo táborové školení vedoucích na základně na Pstruží a tentokrát jsme se sešli v opravdu velkém počtu. Všichni vedoucí, nováčci i ti zkušenější si zkusili vymyslet nové hry a zopakovali i důležité znalosti. Projeli jsme si pionýrské minimum, BOZP, zkoušeli jsme si zdravovědu, novou techniku počítačů, vymyslet hry pro děti, řešili jsme táborový program a taky jsme si zahráli hry pro děti.

Poslední březnovou akcí bylo velikonoční tvoření 30. března.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice