Soud zná právo, ale jenom právo

Zásada soudního řízení „Soud zná právo“ znamená mj., že soudci znají právní předpisy, podle kterých rozhodují. Současně ale až do okamžiku, kdy se obrátíme na soud, nevědí, proč k soudu přicházíme, […]

Více

Žížalí zoo a bylinková zahrada

V minulém díle seriálu jsme si ukázali, jak vést děti ke vztahu k přírodě například za pomoci aktivity fotoaparát při procházce v lese. Příroda je skvělou učebnou a dá se v ní vymyslet na stovky nejrůznějších […]

Více

POMOC aneb kompetence a Ideály Pionýra

Náš seriál(ek) má mj. přinést i POMOC zamýšlet se nad tím, CO a PROČ s dětmi děláme.Dnes na téma jak provázat Ideál Pionýra POMOC s rozvojem kompetencí dětí. (A hned v úvodu napíši, že tohle téma příště […]

Více

Proč pomáhat a chránit?

Heslo v nadpisu vyjadřuje poslání Policie České republiky. Podle zákona č. 273/2008 Sb. totiž není jen ozbrojeným bezpečnostním sborem, ale institucí, která „slouží veřejnosti“ a m. j. chrání bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, […]

Více

Čtyři kroky k vnímání přírody

V minulém díle jsme si povídali o tom, jak jedinečným nástrojem jsou v rámci environmentální výchovy tábory a pobyt v přírodě. Samo o sobě je to však jen začátek. Pokud je naším cílem rozvíjet u dětí senzitivitu, […]

Více

PŘEKONÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Není řídká otázka: Nejde jen o vyumělkovanost? Je to v praxi životné?Pominu-li osobní snahu o vlastní PŘEKONÁNÍ příkopu nedůvěry či možná neochoty přemýšlet o souvislostech, věřte, že nejde o fikci, ale může jít o naprosto praktické záležitosti. […]

Více

(Ne)rozum

Mladík, vysokoškolsky vzdělaný, se s přítelkyní vydali na túru. U oplocené farmy je zřejmě zaujala tabulka „Objekt střežen psy“ a dodatková „Pozor zlý pes“. Jako duch se za plotem objevilo mohutné psisko. Mladík […]

Více

Zážitky v přírodě

Nedávno Aleš Máchal, spoluzakladatel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně, v jednom článku zmínil, jak důležitou a nezaměnitelnou roli při utváření environmentální vnímavosti dětí hrají letní tábory – kde táborníci spí pod […]

Více

Kompetence a Ideály

Mají nějaký vzájemný vztah? Pokud ano, jaký?Samozřejmě, že jde o řečnické otázky, vztah mezi kompetencemi a Ideály Pionýra je totiž přímý a úzký. Kompetence chápeme jako určité schopnosti či dovednosti – způsobilost vykonávat nějakou […]

Více

Chceme žít v právním státě?

Právní stát rozhodně není tvořen samými právníky. Asi by moc nefungoval. Právnička-kupující, vědoma si právních důsledků, by v samoobsluze nad obsahem nákupního košíku pronášela: „Toto zboží mám ve vážném úmyslu koupí […]

Více
1 2