Zloděj potvrzení nedává

Kdysi mi známý starší advokát vyprávěl příběh, který slyšel od svého prvého zaměstnavatele, předválečného advokáta. Jeho klient p. Hubert, se nedostavil na pravidelnou schůzku a objevil se až za měsíc. Vše vysvětlil […]

Více

Je to komplexní problém

Seriál o environmentální výchově směřuje do cílové rovinky a je tak na místě shrnout dosavadní znalosti a pokusit se je propojit s pravděpodobně největší výzvou dneška – klimatickou krizí. Kdo chce zapalovat, musí sám […]

Více

PŘÁTELSTVÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Být v partě, týmu, mít kamarády, společné zážitky – jeden z výjimečně silných důvodů, proč děti chodí do našich oddílů. Ovšem i ideál PŘÁTELSTVÍ je vícevrstevnatý a pochopitelně tomu odpovídá i postupné vršení kompetencí, úměrné […]

Více

Co nám může koronovirus říct o stavu planety?

Člověk míní, koronavirus mění. Původně zde měla být řeč o změně klimatu a jak toto ožehavé téma diskutovat s dětmi, ale v současném stavu jako by snad byla ochrana planety odsunuta na vedlejší kolej. […]

Více

PRAVDA aneb kompetence a Ideály Pionýra

Pravda… Prostě: Pravda pravdoucí! Je to pravda?! A tohle je moje pravda!Ze všech stran se na každého valí záplava informací. Tenhle ideál by nás měl vybavit kompetencí vybrat z jejich přívalu nejen […]

Více

Dobré mravy a nemravy

Naše právní kultura je písemně vyjádřenou zkušeností nabytou jak z chování lidí (například internetové obchody začaly fungovat, aniž byly v zákoně předvídány), tak ze zkušeností, jak moc „dobře“ fungovaly zákony předchozí. Občanský […]

Více

Jsme na jedné lodi

Nejen v tomto čísle už bylo o environmentální výchově řečeno mnoho. Jedna věc jsou hry, aktivity a zapojení se do projektů, druhá věc je náš přístup. U environmentální výchovy snad více než kde jinde […]

Více

PAMĚŤ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Paměť = vzpomínky, památky? Pozor na zjednodušující a šablonovitý přístup, neboť tento ideál rozhodně nemíří jen 🙂 k trénování paměti! Život není tabulka s letopočty a k nim přiřazenými událostmi či neživotné formálně vnímané poučky. Lidé […]

Více

Kde bydliště mé?

Navštívil mne smutný pán a přinesl výzvu exekutora s tím, že údajně byl vydán rozsudek, kterým mu bylo uloženo zaplatit „pokutu“ za jízdu „na černo“ a že má zaplatit soudní poplatek, odměnu za […]

Více
1 2 3