Proč?

Závěr nabízí vždy prostor k ohlédnutí. Červnový díl provokujícího seriálu tak může být určitou kvintesencí. I proto, že letos v červnu uplyne 65 roků od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové (popravena 27. 6. 1950). Je […]

Více

Paradoxy války?

V květnovém díle tohoto seriálku provokativních úvah nelze pominout výročí konce války. Tehdy, v květnu 1945, tj. před sedmdesáti roky, skončila v Evropě válka, kterou k vítěznému konci dovedla aliance dvou vlastně protikladných sil. […]

Více

Kdo všechno vlastně ne/byl komunista?

Dnešním pokračováním seriálu provokujícího k rozjímání nad tématem vztahu ke komunismu, které je Pionýru dodnes čas od času předkládáno, se vrátíme k úvaze nad obsahem konstatování: To je/byl komunista. Plejáda „komunistů“ je […]

Více

Komunismus a fašismus jedno jsou…

Přišel čas se odpoutat od komunismu a křesťanství, i když jde o téma vděčné – nemálo dnešních filozofů, historiků a sociologů uvažuje v alternativních představách o tom, jak by se vývoj společnosti ubíral dál… Komunisté, stejně […]

Více

Nesmiřitelní nepřátelé?

Předkládaný výklad vztahu křesťanství a komunismu jistě nepodá soustavný a úplný rozbor naznačeného tématu. Mám však za to, že nejde o umělou konstrukci, ale poctivé zamyšlení postavené na výběru určitých prvků z obou myšlenkových […]

Více

Dějiny tvoří lidé

Minule jsme se v tomhle povídání věnovali příběhům čtyř konkrétních lidí, které jsem vybral jako určité typické příklady. Dnes bych se chtěl zastavit ještě u jedné – dost známé – osobnosti. Činím […]

Více

Dějiny tvoří lidé

Pro většinu lidí jsou dějiny směstnány do přehledů, tabulek, letopočtů a k nim přiřazených událostí – globálních hodnocení. A to přesto, že za každou historickou událostí jsou i zcela konkrétní lidé a jejich skutky, nejednou […]

Více

O dědictví

Nový Občanský zákoník řeší úplně novým, ba říká se, že zcela revolučním, způsobem záležitosti dědictví. Otázky kolem pionýrského dědictví ovšem zase nevyřešil… a je tak stále jenom na nás, jak se […]

Více