Třídím, třídíš, třídíme

Jsme národ třídičů. Skoro tři čtvrtiny populace třídí pravidelně odpad, k barevným kontejnerům to máme průměrně 91 kroků a polovina z toho, co vyhodíme, se znovu využije na výrobu nového zboží nebo na […]

Více

Co dělat, když se chci zapojit víc?

Je vám blízká ochrana životního prostředí a pomoc přírodě? Pak by vás mohlo zajímat, že kromě akcí Ukliďme Česko a 72 hodin existuje celá řada dalších možností, jak přímo a efektivně pomáhat tam, […]

Více

Co je to „greenwashing“?

…ne zelené mytí a praní, nýbrž cílené „zelené vymývání mozků“ spotřebitelů klamavou prezentací produktů jako šetrných k životnímu prostředí. Uvědomělá spotřeba je dnes na vzestupu, proto se mnoho firem snaží lživě „ozelenit“ […]

Více

Není zvěř jako zvěř

Zhruba před rokem zaplavila sociální sítě zábavná a vzdělávací kampaň Krkonošského národního parku (KRNAP) Není zvěř jako zvěř, zaměřená proti vyhazování odpadků v přírodě. A protože jste se s ní mohli setkat například i v Mozaice […]

Více

Přespání v přírodě dle práva

Nocování, táboření i bivakování znamenají trávení noci v přírodě. Odlišují se povahou a územím pobývání. Naše právo, bez definice, používá jen pojmy nocování a táboření. Přiléhavě táboření vymezil materiál MŽP[1] jako „souhrn různých činností umožňujících […]

Více

Výzvy environmentální výchovy

Díky všestrannosti Pionýra je součástí naší činnosti i poznávání přírody a výchova k správnému chování v ní a k ní. Je ale řada organizací, pro které jde o hlavní nebo dokonce jedinou náplň – a díky tomu jsou […]

Více