Vzpomínky na první osamostatnění

Když letos slavíme 30 let od obnovení samostatné činnosti Pionýra, odkazujeme se slovem obnovení na události roku 1968, kdy Pionýr získal samostatnost poprvé, i když bohužel jen nakrátko. Dlouhodobé snahy o samostatnost […]

Více

Od myšlenky ke změně

Změna v Pionýrské organizaci (jako v celé společnosti) nebyla spontánní, vycházela z dlouho probíraných problémů a otázek a zároveň se v ní koncentrovalo nadšení pro věc. Jak naznačil minulý článek, problémy v Pionýrské organizaci byly debatovány již […]

Více

OSMIČKY

aneb „Kdo nezná minulost, nepochopí budoucnost.“ (Thomas Mann) Prosinec 2018… Uteklo to. V lednu vyšel článek „Osmičková výročí…“ a následně jsme se každý měsíc vraceli k fenoménu, který v naší historii přinášejí tzv. osmičkové letopočty. (V dubnu i s hlubším zanořením […]

Více

Listopadové osmičky

Listopad 1918 Klíčovou událostí tohoto měsíce bylo příměří, které vstoupilo v platnost 11. 11. – čímž bylo fakticky ukončeno válečné běsnění v zákopech. Ovšem v zázemí o moc lépe nebylo, tím méně ve vzbouřených Čechách, […]

Více

Střípky k 100. výročí republiky

Založení republiky v roce 1918 jsme věnovali dvoustranu v minulém vydání Mozaiky, zde se k tématu vrátíme jen s několika krátkými zmínkami o tom, jak si výročí připomínaly pionýrské skupiny a oddíly. Před padesáti lety, ve […]

Více

Osmičková výročí… 1918

Slavit sté výročí je vždy určitý zlom. V roce 1938 k oslavám už nedošlo, o tom jsme psali minule. V jiném roce – 1968 – byl v říjnu přijatý ústavní zákon o  československé federaci, který […]

Více

Osmičková výročí… 1938

Dějepisci se již dlouho přou, které datum s sebou nese větší drama: zda srpen ’68 nebo září ’38? Spor přenechám historikům, zde připomenu výsledky reprezentativního průzkumu organizace Post Bellum, který letos […]

Více

Osmičková výročí… 1968

Rok 1968 má, zvláště pro Pionýr, výjimečnou příchuť. Ten rok je významný z hlediska obecné české dějepravy a dále, mimořádně právě pro náš spolek, který v roce 1968 prožil velmi svébytný díl historie. […]

Více

Osmičková výročí

1918 – Pittsburská dohoda V květnu je účelné rok 1918 připomenout mimo jiné proto, že v americkém Pittsburghu byla podepsána česko-slovenská dohoda, která do dějin vstoupila jako (jak jinak) Pittsburská dohoda. Jejím základem byla […]

Více

Ach, ty osmičky…

V lednu loňského ročníku Mozaiky vyšlo v seriálu o symbolice povídání o symbolice čísel. A největší prostor (s ohledem na sedm Ideálů Pionýra) byl věnován sedmičce. Šlo o „povídání s nadhledem“, protože numerologie nepatří k našim zásadním tématům. […]

Více
1 2 3 4