Symbolika – téměř nekončící seriál

Ne, neboj se, milý čtenáři. Sliby se plní: seriál o symbolice červnem končí. Jakkoli je symbolika námět na téměř nekonečnou debatu. Pokusil jsem nabídnout co nejrozmanitější pohledy na otázky značek, znaků […]

Více

10. červen

Nejste si jisti, co se stalo 10. června a proč to zmiňuji právě v této rubrice? Napovím letopočtem: 1942. Tehdy uběhlo čtrnáct dnů od atentátu na R. Heydricha (27. 5.) a necelý týden od jeho […]

Více

Němí strážci

Už se to blíží… Snop jisker vyletí vzhůru, probuzené plameny ozáří táborový kruh a zahrají své nikdy se neopakující představení stínů a barev i na zajímavě obrobeném kmeni, který se jako němý strážce […]

Více

Symboly a znaky

V předešlých dílech jsme nabídli různé pohledy na symboly. Dnes se v krátkém zastavení pokusíme ozřejmit rozdíly mezi znakem a symbolem. Mnoho lidí mezi pojmy ZNAK, někdy též označení, a SYMBOL nerozlišuje a vnímá oba […]

Více

Pionýrský maskot

Možná zdánlivě bez souvislosti jsem přiřadil k povídání o znaku/symbolu zmínku o pionýrském maskotovi. Ale věřte – není kouře bez ohně. Maskot vznikl v době všeobecného hledání, byl vytvořen v roce 1993 na základě poptávky […]

Více

Tenký led

S dnešním tématem seriálu o symbolice se dostáváme na tenký led – čili symbolicky hned v úvodu naznačuji, že jde o předmět ožehavý. Ne vždy se ovšem lidé shodují na důvodu oné ožehavosti. […]

Více

Znaky řemesel

Potřeba spolupráce, podpory, výměny zkušeností se již v dávné době projevila i mezi řemeslníky. Proto začali vytvářet sdružení – cechy. Ty žily jednak vnitřním životem a měly potřebu prezentovat cech i příslušné řemeslo na […]

Více

Barvy jsou emoce

Barvy a jejich intenzita v nás jako první z různých druhů podnětů vyvolávají reakce a spouští řadu činitelů, kteří ovlivňují stav naší mysli a vnímání. Měly vždy velkou moc. Nechci zde podrobně rozebírat „význam“ jednotlivých […]

Více

Barvy – co znamenají?

Někde je v nás zakódováno, že „všechno musí vždy něco znamenat“. Příkladem podobných úvah je tvrzení o významu kruhů a barev na olympijské vlajce. Přičemž zatímco pět kruhů na olympijské vlajce skutečně symbolizuje […]

Více

Čísla jako fascinující symboly

Do třetice všeho dobrého i zlého. Jsi jednička. Seš nula. Dvanáct – jako apoštolů. Desatero. Jeden je za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou.  Dvakrát měř, jednou řež. Být v sedmém nebi. […]

Více
1 2