Aby ten příští rok byl…

Prosinec 2020 – PDF

Do skutečného konce roku 2020 sice ještě několik týdnů zbývá, ale k prosincovému vydání Mozaiky ohlédnutí za uběhlým rokem zkrátka patří. A jedno je bez debat, ať už ty zbývající týdny přinesou cokoli, letošní realita byla na hony vzdálená představám, které jsme v předchozích letech spřádali při plánování oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. A totéž nepochybně platí o plánech oddílových, skupinových, nebo třeba o připravovaných velkých společných akcích. Dalo by se tak jistě říct, že rok 2020 přinesl spoustu zklamání. Mnoho z nás si proto asi říká, hlavně aby ten příští rok byl lepší, aby se tomu končícímu podobal co nejméně.

Ale na druhou stranu, letošní rok přinesl také dobrou zprávu o tom, s čím vším se lid pionýrský dokáže vyrovnat a jaké překážky dokáže překonat. Vznikla řada nových aktivit anebo neobvyklých pojetí aktivit tradičních, vzpomeňme třeba jen na Dětskou Portu, která se konala sice na třetí pokus a navíc online, ale prostě byla… Příklady takových aktivit, které vznikly vlastně díky epidemii, se dají najít i v této Mozaice, ať už jde o ty centrální – Výzvy, E-odborky a Babi, dědo, vyprávějte (str. 9 až 13) anebo místní, skupinové (o nich se dočtete na str. 18 a 19).

Je to tak, každá mince má dvě strany. Letošek jistě nikdo v Pionýru netouží opakovat, ale zavrhnout celý rok a vše, co přinesl, to také nelze. Takže co si popřát do toho příštího? Kdyby Mozaika mohla mluvit, jistě by vám všem popřála, aby rok 2021 byl plný setkávání s dětmi, akcí, her a výprav, ze kterých bude spousta krásných fotek třeba právě do Mozaiky, ale hlavně nespočet zážitků pro děti.

Jakub

DISTANČNÍ ČINNOST

Metodické poznámky k pracovním listům. Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech:– Distanční činnost – poznámky k aktivitám– Najdi podezřelého– Vytvoř si loutkové divadlo– Můj krásný prosinec […]

Více

Děkujeme dobrovolníkům!

Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.) je příležitostí vám, pionýrským vedoucím, instruktorům i všem ostatním, díky jejichž práci a nadšení Pionýr žije, poděkovat ještě hlasitěji než v jiných letech. Protože přes všechno, co se kolem […]

Více

Aktuality

Anketa k X. VZP Před pár dny odešel z Ústředí Pionýra odkaz na anketu k X. VZP. Adresátem byli všichni vedoucí pionýrských skupin. Možná se mnohým může zdát, že je to brzy. Vždyť […]

Více

Literárky jsou vyhodnoceny

Literární soutěž Pionýrského Sedmikvítku pro rok 2019/2020 má své vítěze. Čtyřčlenná porota posuzovala celkem 43 prací, které byly do soutěže zaslány od pěti subjektů ze tří krajů. Nejúspěšnějším vysilatelským subjektem […]

Více

Aktuality ze spolku

Vedoucí sdíleli zkušenosti s distanční činností oddílů Desítky nápadů k distanční činnosti zazněly na on-line setkání vedoucích a instruktorů z pražských pionýrských skupin. Nasazení vedoucích nepolevuje, v činnosti oddílů se snaží pokračovat různými nápaditými formami. […]

Více

Sedmikvítky můžeme pěstovat i doma

Každým rokem, právě teď na podzim, začínají rozkvétat v jednotlivých oblastech naší republiky Pionýrské Sedmikvítky. Letos zatím jejich čas nenastal. Může za to nouzový režim a hlavně všudypřítomný covid. Ale nevzdávejme to […]

Více

Plní vaše děti výzvy?

Výzvy jsou projektem pro naše oddílové děti, zapojit se můžou všichni, kdo je chtějí plnit. Mohou si vybrat jednu z výzev nebo klidně všechny tři. 🙂 Každý týden pro vás přinášíme […]

Více
1 2 3