Obnovujeme činnost – Per aspera ad astra!

Červen 2021 – PDF

Přes překážky ke hvězdám! – Tak zní překlad populární latinské fráze. Soudím, že máloco se sem hodí více. Hec-projekt Pionýři do vesmíru, který odstartoval v polovině dubna, se ujal (pionýrům z PS Jitřenka – díky za nápad!) a pobídl nás k pohybu a ke spolupráci. V tuhle chvíli je naše kosmická loď již daleko od Země a stále nabírá rychlost – zapojují se další a další!

Bezpečnost je důležitá
Ale začněme zdánlivě z jiného soudku. Základní princip našeho přístupu zní: Bezpečnost dětí, ale i vedoucích a instruktorů. Není proto na místě pokoušet se vymýšlet „obezličky“, ale spíše nabídněme aktivity, které stanoveným pravidlům vyhovují. Nečeká nás sprint na 100 metrů, startujeme maratón. I proto spěchejme… pomalu. Chvatem nic nedoženeme. Děti přijdou „jiné“, jakkoli to nechci dramatizovat. Při přípravě obnovení činnosti si však musíme uvědomit, že nás čeká přiměřeně citlivé, či rázné znovunastavení pravidel a hranic.

Dejme sobě i dětem prostor a čas si opět zvyknout na sebe navzájem, na společnou činnost i sdílený prostor – „ztraťme“ (zdánlivě) i trochu času uvažováním o tom, jak kdo vnímal dobu, jež končí, a jak ho poznamenala. I proto je vhodné neodkládat obnovení činnosti na později.

Nečekat – zkusit to
Vyčkávat – z obavy, že „to zase zakážou“ – není pionýrské, ale opravdu to ničemu nepomůže, třebaže podmínky pro obnovení činnosti nejsou jednoduché. Na druhou stranu: Co je snadné?!? Ohlasy z mnoha míst hovoří o zájmu dětí (a rodičů!), aby oddíly začaly pracovat, byť venku a s různými omezeními.

Distanční aktivity splnily svůj účel a pomohly udržet kontakt dětí/rodičů a vedoucích/instruktorů a jisté (vzájemné) naladění. I proto není důvod se jich odříci, naopak. Svůj účel mohou plnit dál – v práci nám přece pomáhají. Kde však byl kontakt přetržen déle, je vhodné věno­vat čas a síly promyšlenému a nenásilnému obnovení vazeb – oslovme děti i rodiče. Věřte, že pozvání na cestu do vesmíru je pro to jedinečná příležitost.

Martin

1 2 3