Nošení dříví do lesa?

Speciál o dobrovolnictví – PDF

Vydat pro spolek složený z dobrovolníků tematický speciál o dobrovolnictví? No jasně, proč ne, řekli jsme si v redakci. A protože Mezinárodní den dobrovolníků je každý rok v prosinci, bylo celkem jasno i v tom, ke kterému vydání Mozaiky bude patřit.

Stačí zlehka zalistovat a uvidíte, že tenhle speciál je jiný než ty předchozí. Menší (a snad i praktičtější) formát je vidět na první pohled, o ten ale nejde. Tenhle speciál možná není tak prošpikovaný zmínkami o konkrétních aktivitách, odkazy na web a podobně. Nabízí spíše různé pohledy a souvislosti pro ty, kdo mají chuť si o dobrovolnictví trošku počíst. Ano, neobsahuje úplně vše k tomuto mnohotvárnému tématu, to bychom vydávali knihu na pokračování. I tak ale věříme, že leckomu dokáže nabídnout zajímavé myšlenky i informace.

Jakub

Co je dobrovolnictví?

Ideál Pionýra: POMOC… je svým způsobem zhmotnění přirozené lidské potřeby pomáhat ostatním, doklad vnímání tradičních humanistických hodnot, drobné popření konzumního způsobu života či jen prostého spotřebovávání a naopak podpora a rozvoj prosté občanské […]

Více

Pionýr a dobrovolnictví

aneb poklad skrytý v hluboce pravdivých frázích Kdo čas od času čte pionýrské materiály jako třeba výroční zprávu či různé informační publikace, potkává se s větami jako „Pionýr stojí na práci dobrovolníků.“ či „Největším […]

Více

K čemu je dobrovolnictví

Celý tento speciál se zabývá dobrovolnictvím z mnoha stran. Najdete zde, co dobrovolnictví je, jak k němu vést děti, tipy na zapojení a mnohé další články. K čemu ale dobrovolnictví je? Proč by se […]

Více

Jak vést děti k dobrovolnictví?

Že má dobrovolnictví přínos nejen pro společnost, ale i samotného člověka, je i z předchozích stránek nadmíru zřejmé, a mnohý vedoucí je si toho vědom. Jak ale tuto zkušenost předat dětem, aby to zafungovalo […]

Více

LATA – Jak vést k dobrovolnictví dospělé?

Jak získáváte dospělé dobrovolníky?Zájem o dobrovolnictví, resp. o program realizovaný v Latě stále trvá a dá se říct, že dobrovolníky získáváme stále podobným způsobem, větší důraz nyní klademe na externí komunikaci. Nicméně profil dobrovolníka […]

Více

Dobrovolnictví začíná… v oddíle

Ať se přihlásí ten, kdo nikdy jako dítě nevylepšoval s vedoucími klubovnu, nestavěl tábořiště nebo nevařil na táboře pro ostatní. Tyhle a spousta dalších aktivit jsou přirozenou součástí života oddílů a málokdo je […]

Více

Dobrovolnictví: náměty pro činnost

Výchova k dobrovolnictví je dlouhodobý proces, který určitě neobsáhneme jenom na jedné schůzce. Věta „Letos všichni půjdeme a budeme dobrovolně uklízet v parku.“ je sice zajímavá, ale určitě nemůžeme mluvit o cílené výchově k dobrovolnictví. […]

Více

Jak využít cizí dobrovolníky?

Než začnu shánět dobrovolníky, je třeba mít představu, k čemu my se mi hodili. Mají mi pomoct postavit tábor, vymalovat klubovnu, posekat tábořiště, vést oddíl? Pro každou takovou činnost je třeba […]

Více

Odměňování dobrovolníků

Odměňování dobrovolníků je důležité pro jejich spokojené a dlouhotrvající setrvání u jejich činnosti. Jak na to? Odměňování a oceňování jsou stimuly, jejichž cílem je vést k udržování a rozšiřování motivace jedince. Každá motivace se časem […]

Více

Pro inspiraci…

Český den proti rakoviněNejvětší pravidelná dobročinná sbírka v České republice (je známá také pod původním názvem Květinový den). Probíhá každoročně zhruba v polovině května vždy jeden den, během kterého dobrovolníci nabízejí za […]

Více
1 2