Hlavu vzhůru!

Duben 2020 – PDF

Plánované téma této Mozaiky je příroda, do jejího obsahu i přípravy ale zasáhly události, jejichž rozsah šlo těžko předvídat. Když jsem psal úvodní text k výroční zprávě PIONÝR 2019 (viz zde), použil jsem tam (neprozřetelně) sousloví, že uplynulý rok byl takový příjemně běžný – naplněný pionýrskou činností. V představách jsem si rok 2020 maloval jiný – díky oslavám 30. výročí obnovení samostatné činnosti naplněný sice pionýrskou činností, ale ozvláštněný několika výjimečnými akcemi či, přesněji, nevšedně pojatými tradičními aktivitami.

Místo toho to vypadá, že do historie tento rok vstoupí jako neobyčejný, ale z úplně jiného důvodu. Pandemie koronaviru zasáhla dění u nás v republice – a v té souvislosti i činnost Pionýra – měrou nebývalou. A vše vypadá úplně jinak, než se před několika týdny jevilo.

V úterý 10. 3. byla v ČR zakázána všechna představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána byla rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na školách, na učilištích a na vysokých školách. O dva dny později byl vyhlášen nouzový stav. Postupně stále sílící omezující opatření zasáhla do života všech občanů, a pochopitelně zásadně poznamenala i činnost Pionýra.

Po první vlně krizových opatření přišlo doporučení pozastavit činnost – ovšem s tím, že rozhodnutí je na PS (s ohledem na místní situaci). Po omezení volného pohybu osob byla činnost pro děti (akce, schůzky, výpravy) do odvolání zcela zastavena. Souběžně se začalo i řešit, co bude s plánovanými akcemi: Bude možné posunout termíny nebo…? Dnes již víme, že jsme museli „odpískat“ – pokus o rekord při akci Zažehněme ohně. Zrušena byla Kamínka i tolik očekávaný a zájemci o účast přeplněný RESET 2020 v Brně (více dál na této straně), další akce byly přesunuty…

Současně se ovšem zvedla vlna vzájemné podpory, jimiž pionýrky a pionýři naplňují pionýrské ideály: POMOC, PŘEKONÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ, POZNÁNÍ… Příklad: Na symbol dnešních dnů – roušky – jsme rozdali 500 metrů piolátky, kterou ruce pionýrek (ale i pionýrů!) proměnily v roušky – ty se nosí v nemocnicích, domovech seniorů, na Českých drahách, v dopravních podnicích. Jde ale jen o špičku ledovce pionýrské pomoci.

Pro děti jsme odstartovali hru Buď Ideální, do které se mohou zapojit i z domova – a navíc je otevřená i nečlenům (více na www.budidealni.cz).

Jsme vystaveni, jako Pionýr, i jako občané, nelehké zkoušce. Zatím jí však čelíme s hlavou vztyčenou. Za to všem nesmírné díky a vydržme!

Pevné zdraví a nervy přeje

Martin


Všitá příloha: Pracovní list pro děti
Všitá příloha: Stránky pro vedoucí oddílů a klubů
Přílohy: Výroční zpráva 2019 – pohlednice

Výročka 2019

V příloze této Mozaiky jsou předtištěné pohlednice, pomocí kterých můžete rozeslat anebo přímo předat odkaz na výroční zprávu Pionýra za rok 2019. Vychází totiž letos pouze elektronicky, takže pohlednice je její […]

Více

Pandemie!

Týká se i nás Když v prosinci probíhaly médii zprávy o epidemii v Číně, znělo to jako něco vzdáleného, co se nás tak úplně netýká. Stačilo ale pár týdnů a všechno bylo jinak. Pandemie postihla […]

Více

RESET 2020 zrušen

S lítostí oznamujeme, že RESET 2020 v Brně je zrušen. S ohledem na vývoj aktuální situace je nepravděpodobné, že v termínu na začátku června bude možné uspořádat velkou akci. Účastnické poplatky budou vráceny […]

Více

Malá obsahová konference

Koho to vlastně dnes zajímá? Krajské konference měly v jarních měsících probírat palčivé problémy spolku. A ejhle, palčivé problémy spolku se optikou dneška zas tak palčivé nezdají. Jsou ale hodny odsunutí? Nemyslíme […]

Více

Druhá říše fantazie

V minulé Mozaice jsme si povídali s autorkou celotáborové hry Hraj, džungle čeká, která vyhrála v soutěži etapových her za rok 2019. Druhé místo získala hra Země fantazie od Pionýrské skupiny Švermováček – […]

Více

Třídím, třídíš, třídíme

Jsme národ třídičů. Skoro tři čtvrtiny populace třídí pravidelně odpad, k barevným kontejnerům to máme průměrně 91 kroků a polovina z toho, co vyhodíme, se znovu využije na výrobu nového zboží nebo na […]

Více

Co dělat, když se chci zapojit víc?

Je vám blízká ochrana životního prostředí a pomoc přírodě? Pak by vás mohlo zajímat, že kromě akcí Ukliďme Česko a 72 hodin existuje celá řada dalších možností, jak přímo a efektivně pomáhat tam, […]

Více

Co je to „greenwashing“?

…ne zelené mytí a praní, nýbrž cílené „zelené vymývání mozků“ spotřebitelů klamavou prezentací produktů jako šetrných k životnímu prostředí. Uvědomělá spotřeba je dnes na vzestupu, proto se mnoho firem snaží lživě „ozelenit“ […]

Více

Není zvěř jako zvěř

Zhruba před rokem zaplavila sociální sítě zábavná a vzdělávací kampaň Krkonošského národního parku (KRNAP) Není zvěř jako zvěř, zaměřená proti vyhazování odpadků v přírodě. A protože jste se s ní mohli setkat například i v Mozaice […]

Více

Přespání v přírodě dle práva

Nocování, táboření i bivakování znamenají trávení noci v přírodě. Odlišují se povahou a územím pobývání. Naše právo, bez definice, používá jen pojmy nocování a táboření. Přiléhavě táboření vymezil materiál MŽP[1] jako „souhrn různých činností umožňujících […]

Více
1 2 3 4