SPECIÁL: KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ

ANEB KUDY V PIONÝRU BĚHAJÍ INFORMACE A JAK S NIMI UDRŽET KROK Stejně jako si lidstvo prošlo dobou kamennou, železnou či bronzovou, dnes se říká, že žijeme v době informační. Bez kamene či železa se sice pořád […]

Více

PIONÝR PIONÝRŮM

Hovoříme-li o tom, že Pionýr předává informace pionýrům (tedy členům), může to znít trochu neurčitě. Přitom jde o úplně běžné a praktické věci, jako je třeba společný zpravodaj Mozaika Pionýra, aktuality rozesílané mailovými  Horkými novinkami nebo třeba […]

Více

CO ČASTO HLEDÁTE

Pro nejběžnější situace v Pionýru jsou sestaveny stránky, které ti pomohou dostat se k ucelenému souboru informací pro danou oblast. A samozřejmě se dost užitečných informací dozvíš nejen na webu. Zde uvádíme pouze některé […]

Více

STRÁNKA PRO ČLENY

Chceš se dozvědět více informací? Zkus stránku Pro členy. Dostaneš se na ni tlačítkem v levém horním rohu domovské stránky www.pionyr.cz. CO VŠECHNO NAJDEŠ NA STRÁNCE PRO ČLENY Informace jsou cílené Pod menu, […]

Více

PIONÝŘI SOBĚ

Informační tok v Pionýru není žádná jednostranná „nalejvárna“. Počítá s odezvou ze spolku a také vytváří prostor, aby si pionýři mezi sebou sdíleli a vyměňovali informace užitečné pro činnost. Zde ovšem obzvlášť platí, že na vás samotných záleží, […]

Více

PIONÝŘI VEŘEJNOSTI – INFORMUJI, TEDY JSEM

Pojďme společně vytvořit pestrou nabídku Proč je dobré zadávat otevřené akce na web Pionýra? Pionýrské skupiny pořádají celou řadu akcí, které může navštívit i veřejnost, nebo jsou určeny přímo pro ni. Co […]

Více