Tahák pro (začínající) oddíláky

 Kdo jsou nejdůležitější lidé v Pionýru? Že by členové „vrcholných“ orgánů? Nebo ti, kdo shánějí na vše peníze? Možná ti, co se zabývají propagací? Kdepak, jsou to ti, kteří přímo pracují s dětmi, vedoucí oddílů a klubů. Bez nich by nic z výše jmenovaného nemělo smysl…

Dobře víme, že pro „oddíláka“ – obzvlášť začínajícího, je někdy obtížné se vyznat v tom, co všechno Pionýr nabízí pro činnost, kde co najít, co znamená která zkratka a podobně.

Proto je tu tento „tahák“ který na jednom místě shrnuje důležité informace z několika oblastí činnosti. A kdo ví, možná se tu něco nového dozvědí i zkušenější vedoucí.


Odkazy

  • Život oddílu – knížka o zapojení dětí do tvorby činnosti oddílu: pionyr.cz/cinnost/nabidkove-programy/zivot-oddilu
  • Opravdu dobrý oddíl – rady rodičům, jak vybrat správný oddíl pro jejich dítě: pionyr.cz/rodice/dobry-oddil
  • Dobrodružství na míru – vyberte si – přehled aktivit Pionýra s tipy na zapojení: Servis Pionýra / Ke stažení / Publikace / Ediční řada 1 – „Co dělat“
  • Inspiruj se – studnice námětů: pionyr.cz/inspirace/ (tento web ještě párkrát zmíníme)
  • Poradna pro rodiče i vedoucí, zaměřená na „specifické“ děti: cz/inspirace/poradna
  • Internetová Mozaika – nový web našeho zpravodaje, kde ale najdete i řadu článků z předchozích ročníků – je členěn tematicky i podle vydání: pionyr.cz

Výzva
Popište v RISPu nabídku činnosti svého oddílu (obecné informace / upřesnění). Výhledově bude zobrazována na webu pionyr.cz.

Oddíl je parta
V pionýru jsou oddíly různě velké a zaměřené, s rozličným věkovým složením. Všechny mají ale jedno společné. Jsou místem setkávání dětí i dospělých, školou komunikace, spolupráce a vzájemného respektu. Pomáhají dětem ve všestranném rozvoji, nabízejí spoustu zážitků s kamarády, dobrodružství, objevů…
Snad k tomu všemu svou troškou přispěje i tento speciál.

Kde brát náměty pro dlouhodobou činnost?

Výpravy za poznáním Hledáte nápady, co dělat s oddílem? Ať už jde o jednotlivé činnosti nebo dlouhodobý provázaný program, máme pro vás dobrou zprávu. Výchovné programy z cyklu Výpravy za poznáním nabízejí ohromné […]

Více

Chceme uspořádat akci

Když se oddíl rozběhne a daří se mu, dřív nebo později obvykle přijde touha zkusit něco nového. Proto většina oddílů doplňuje svůj roční plán i o různé akce. Pod slovem akce se může […]

Více

Tábory

Tábory, hlavně ty letní, jsou veliké a pro pionýry důležité téma, vždyť jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Nepochybně by se o nich dalo popsat mnoho desítek stran, i proto se jim budeme samostatně […]

Více

Chceme se potkat s ostatními pionýry

Říkáte si, že by bylo fajn poznat nové kamarády, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu jako vy? Rádi byste si vyměnili zkušenosti, načerpali nápady? Skvělou příležitostí k tomu jsou společné pionýrské […]

Více

Vyrážíme za hranice

Když se řekne mezinárodní činnost, zní to jako něco vzdáleného, téměř mimo dosah, přitom to tak ale vůbec nemusí být. Příležitostí se dnes nabízí celá řada a mnoho pionýrských skupin a oddílů […]

Více

Náměty k zamyšlení a vyzkoušení

Družiny mohou být impulsem pro rozvoj oddílu. V Pionýru byly dříve běžné, i v současnosti fungují v některých našich oddílech (a třeba i u skautů). Jsou jednou z cest, jak podchytit přirozené členění každého kolektivu. Navíc mohou být […]

Více

Foto inspirace

Zápisník pro děti Vyzkoušejte při činnosti zápisníky pro nejmladší a mladší děti, uvidíte, že vám mohou být užitečné. Stačí si je objednat na E-mošce nebo napište na noveprogramy@pionyr.cz. Rukodělky Chcete s dětmi tvořit […]

Více

Slovník zkratek a pojmů

PS – pionýrská skupina PC – pionýrské centrum KOP – krajská organizace Pionýra OV – oddílový vedoucí KIP – kvalifikace instruktora (s platností v Pionýru) KOV – kvalifikace oddílového vedoucího (s platností v Pionýru) VDK […]

Více