BEZPEČNOST

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech:

– Bezpečnost – poznámky k aktivitám
– Dopravní značky
Bezpečně na kole
– Staň se (na chvíli) hackerem

VÝZVA NA DUBEN

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev v dětech pěstuje schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání jejich dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu, distanční činnost

Cíl: Děti znají základy bezpečnosti na internetu

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8-16 (oddíl/družina)

Další materiál: počítač, internet

Co s tím: Předložte výzvu dětem. Zaveďte diskuzi na téma „Co všechno musíte brát na internetu v potaz?” Jinak řečeno – které věci jsou na internetu nebezpečné (pro zaznamenání myšlenek můžete použít v on-line prostředí sdílenou nástěnku – třeba Jamboard). Z diskuze by mělo vyjít přibližně toto (v náhodném pořadí): Viry a phishing, lži (fake news), kyberšikana, nelegální obsah (autorský zákon), bezpečné účty (kvalitní heslo a jak s ním nakládat), jaké věci o sobě sdílet, reklama na internetu (influenceři, youtubeři a placené produkty), falešné účty (lidé vydávající se za někoho jiného). Nechte děti, ať si body z diskuze děti rozeberou jako témata, a nechte je zjistit o nich nějaké informace. Upozorněte je, aby si vedly seznam stránek (přesné odkazy), které k tématu pročetly – aby se případné chyby daly dohledat ke zdroji. Pak si na schůzce vzájemně v max. 10minutových blocích představte problematiku tak, jak ji uchopily příslušné skupinky (můžou třeba použít prezentaci nebo sdílení obrazovky nějaké stránky).

Na co si dát pozor: Nestrašte přehnaně a nesnažte se děti odrazovat od používání internetu. Stejně ho – zvláště v dnešní situaci – používat budou. Naopak je třeba je postupně naučit používat ho bezpečně a smysluplně. Stejně jako se učíme v oddíle bezpečně používat nože, abychom pak mohli krájet, nebo mapy, abychom pak podle nich mohli bezpečně chodit, je třeba naučit děti i bezpečně používat internet. V dnešní společnosti se mu většina z nich nevyhne.

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Pro bezpečný pohyb po ulicích a případně i silnicích je důležité znát základní dopravní značky.

Oblast: Doprava

Cíl: Děti znají některé dopravní značky (jejich název a význam)

Věková kategorie: Nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída)

Počet účastníků: 2 – 4

Další materiál: tvrdý papír a lepidlo

Co s tím: Stránku zkopírujte. Originál i kopii podlepte tvrdým papírem a vystříhejte z ní jednotlivé kartičky pexesa. Dále postupujte podle pravidel pexesa. V průběhu můžete na rozdílu černobílé a barevné verze kontrolovat, zda děti vědí, jak jsou které značky barevné.

Další náměty: Kartičky je možné použít dalšími způsoby. Kdo první najde značku “Zákaz vjezdu” a mnoha dalšími.

Na co si dát pozor: Děti by se neměly omezovat pouze na znalost názvu, ale měly by mít i představu, co značka znamená (co říká řidiči).

BEZPEČNĚ NA KOLE

Blíží se jaro a s ním děti vytahují kola. Proto je vhodné s nimi zopakovat, jak se na kole bezpečně prohánět po ulicích.

Oblast: Bezpečnost

Cíl: Děti vědí, jaké mají mít vybavení, když používají kolo.

Věková kategorie: Nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti

Počet účastníků: 8-16 (oddíl/družina)

Další materiál: Tužka, pastelky

Co s tím: Pracovní list se skládá ze tří na sebe navazujících částí. V první části se jedná o určení, kterými důležitými bezpečnostními prvky má být kolo vybaveno. Nechte děti nejprve samotné tipovat, kde je co. Pokud budou bezradné, upřesněte, že mají určit, na kterých místech se vyskytují odrazky, brzdy a případně důležité bezpečnostní záslepky (záslepka řídítek). V této fázi aktivity se můžete s dětmi pobavit o dalších částech kola, jak se o kolo správně starat či čím je důležité.

V druhé části pracovního listu mají děti za úkol vybarvit předměty, které je dobré mít na sobě, když člověk jezdí na kole. Nehodící se je třeba škrtnout. Případně může u některých proběhnout diskuze, kdy je dobré je mít a kdy to není nutné (např. reflexní vesta).

V třetí části je předmětem poznávání, vybarvování a případná diskuze o vybavení, které je dobré mít s sebou, když na kole někam jedeme. U předmětů, které děti vyberou jako vhodné vzít s sebou, je nechte určit jejich účel.

Další materiály: https://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/vyukova-videa/dopravni-vychova/cyklista.html

BEZPEČNOST NA INTERNETU – HESLO

Součástí bezpečného působení ve vodách internetu jsou hesla. Ukažte si s dětmi názorně, jak si vytvořit bezpečné heslo.

Oblast: Bezpečnost

Cíl: Děti vědí, jak vytvořit bezpečné heslo a jak s ním nakládat, aby nebylo snadno prolomitelné.

Věková kategorie: Mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti

Počet účastníků: 8-16 (oddíl/družina) – minimálně dva, nelze plnit samostatně

Další materiál: Tužka

Co s tím:

 • Staň se hackerem (úvodní hra)
  • Pojďme si vyzkoušet, jak je složité, nebo naopak snadné, prolomit něčí heslo. Jeden si tajně napíše do tří políček nějaké heslo, ale smí použít jen první znakovou sadu (malá písmena EN). Ostatní se stanou hackery a postupně kladou uzavřené otázky, na které “zaheslovaný” může odpovědět pouze ano/ne). Příklady otázek: “Je tvoje heslo slovo?”, “Obsahuje samohlásku?”, “Jsou tam tři samohlásky?” Hráči by postupně měli přijít na to, jaké je heslo.
  • V dalším kole si může hráč přidat jednu nebo dvě znakové sady (neřekne se ostatním, které).
  • Hrajeme několik kol a postupně přidáváme množství použitelných sad (v případě většího množství hráčů je možné přidat i délku hesla).
 • Diskuze
  • Pro diskuzi použijeme část pracovního listu Vytvoř si spolehlivé heslo a vyvoláme diskuzi o tom, proč která z těchto podmínek má být naplněna pro kvalitní heslo. (Zde by bylo dobré, aby si vedoucí přečetl něco málo o “slovníkových útocích” a databázích uniklých hesel, či dalších metodách prolamování hesel, lze dohledat na internetu, zde na to není prostor.)
 • Tvorba bezpečného hesla
  • Po diskuzi přejdeme k rychlé tvorbě hesla. Necháme všechny podle zadaných podmínek vytvořit heslo. Když ho budou mít vytvořené, vzájemně si je ukážeme a následně vyvoláme diskuzi o jejich zapamatovatelnosti.
  • Z diskuze nejspíš vyjde, že tato hesla jsou převážně nezapamatovatelná. Vysvětlíme dětem tedy metodu tvorby hesla ze snadno zapamatovatelné věty.
  • Člověk si vytvoří větu, která se může týkat např. jeho osoby, nebo služby kam si tvoří heslo. V této větě ideálně použije nějakou číslovku, nebo název jiného znaku (třeba zavináč, nebo paragraf…). Př.: “Petře! Stoč se dvakrát do paragrafu.” Z takové věty pak vytáhneme některá písmena a znaky. Př.: “P!ss2*d§.” Věta je dosti bizarní, aby si ji nějaký Petr zapamatoval, ale vzniklé heslo je s ním totálně nespojitelné.
  • Pobavíme se nad kreativitou vtipných vět dětí.

Na co si dát pozor: Upozornit děti, aby žádné z hesel, která při aktivitě použijí, nikde jinde nepoužívaly.