Aktuality

Několik informací z Obsahové komise X. výročního zasedání Pionýra

Komise se sešla na začátku prosince a na začátku ledna a stále ladí úpravy ve Stanovách Pionýra a Jednací řád. Máme za sebou úpravu Stanov ve vztahu k požadavkům MŠMT a k Občanskému zákoníku.

Ale pojďme nahlédnout do úprav trochu konkrétněji. Třeba otázka, co si představit pod pojmem pravidelná činnost, je vyřešená. Slovy MŠMT je to činnost nejméně jednou za dva týdny. Nově také přibyla Radě PS pravomoc rozhodovat o změně sídla pionýrské skupiny.

Změn je samozřejmě víc a smyslem tohoto článku není všechny představit. Informace o změnách dostanou všichni na oblastních poradách, kde budou jednotlivé změny představeny a bude možnost o nich diskutovat. Samozřejmě i po oblastních poradách bude možnost se ke změnám vyjádřit. Ostatně Řád pro přípravu Výročního zasedání nám přesně říká, kdy který termín vyprší.

Ještě připomínám, že stále běží čas pro návrh kandidátů na obsazení orgánů Pionýra.

Dušan

Sledujte Ústřední Kanál

Pravidelně v nepravidelných časech vychází na YouTube kanálu Pionýra informační videa pro vedoucí PS a oddílů a také pro všechny, kteří se chtějí dozvědět ty nejnovější informace, náměty k činnosti či aktuality z jednání některých orgánů. Občas se můžete dozvědět také pár drobností o hospodaření, např. vyhlašované projekty. Pokud tedy nechcete přijít o to nejnovější a Horké novinky vám nestačí, nalaďte Ústřední Kanál na www.bit.ly/UstredniKanal.

Co se vám může hodit

Uvolňování vedoucích na tábor – nárok na placené pracovní volno
§203a Zákoníku práce stanovuje zaměstnancům pracujícím bezplatně a soustavně s dětmi a mládeží po dobu minimálně jednoho roku před uvolněním nárok na poskytnutí jednoho týdne placeného volna pro účast na táboře. Aktuálně zjišťujeme pravidla, která nastavuje Správa sociálního zabezpečení.

PROČ a VVŘ
Je vyhlášeno Vnitřní výběrové řízení na neinvestiční opravy a dovybavení nemovitostí a již téměř tradiční PROČ – tedy program na podporu pravidelné oddílové činnosti. Snahou toho druhého bude zejména pomoci pionýrským skupinám, které díky covidu přišly o zázemí ve školách, ale i v jiných obdobných objektech. Program je samozřejmě otevřen i pro všechny ostatní pravidelně pracující oddíly. Kde program PROČ pomohl loni, najdete na straně 12.

Jednání orgánů pobočných spolků při nouzovém stavu
V době, kdy není možné zajistit prezenční jednání orgánů pionýrských skupin a krajských organizací, umožňují naše vnitřní předpisy elektronické hlasování. Pokud má pobočný spolek tento způsob upraven ve svém jednacím řádu, postupuje podle něj. Pokud nemá, použije pravidla pro takové hlasování stanovená jednacím řádem pro centrální úroveň Pionýra, který najdete na webu.

Vzdělávací dny 2021
I v roce 2021 jsou součástí projektu Pionýra tzv. Vzdělávací dny. Probíhat by měly v obdobné podobě jako v roce 2020 – tedy jednodenní aktivity (možno spojit i do bloků např. formou příměstského tábora nebo vícedenní akce), které svým programem pomáhají dětem vyrovnávat problémy vzniklé v oblasti vzdělávání v průběhu covidové epidemie. Podrobnější informace budou k dispozici na oblastních poradách.

Výsledky dotačního řízení na MŠMT
S ohledem na posun termínu pro předkládání projektů na MŠMT (z 31. 10. na 7. 12.) dojde zřejmě i k posunu termínů vyhlášení výsledků dotačního řízení, vydání rozhodnutí ze strany MŠMT a následného uvolnění dotačních prostředků. Náš projekt prošel formální kontrolou a byl věcně zhodnocený. Jiné informace k dispozici nemáme.

Zlepšovadlo pokračuje

Naši vedoucí nezahálejí ani v této konoravirové době – promýšlejí další postup a připravují se na dobu, až se zase budou moci s dětmi potkávat osobně. Obecně stojí za zaznamenání skutečnost, že kde to jde, oddíly zkoušejí distanční formy práce, co sice není úplně přímo téma projektu Zlešovadlo, ale souvislost to nesporně má. Neskládáme ruce v klín. 🙂