Zveřejňování informací

Pro tuto Mozaiku jsme jako téma měsíce zvolili práci s informacemi a především jejich zveřejňování. Není to žádná náhoda, s koncem roku se totiž blíží také evidence, při které na všech úrovních našima rukama projde veliké množství různých informací. Většina z nich je do nějaké míry chráněna pravidly pro ochranu osobních údajů a některé se promítají také na veřejně dostupných webových stránkách. Ono se třeba může zdát, že když má nějaký vedoucí v RISPu staré telefonní číslo, nic moc se neděje. Ale když se toto číslo zobrazuje jako kontakt na oddíl na webu, kde si ho najde nějaký rodič, který by rád přihlásil dítě, ale místo toho se dozví, že číslo neexistuje, je to docela škoda…

S ohledem na prostor věnovaný aktuálním aktivitám je sice téma tohoto měsíce pojaté skromně, ale i tak snad nabízí zajímavé čtení a užitečné informace. Konkrétně pro vás máme připraveno následující:

Zeptali jsme se na apatyce – Anketa odpovídá na dvě otázky pohlížející na zveřejňování informací z dost odlišných úhlů.

Evidence 2021 se blíží – Připomínka evidence a několika věci, na které je dobré při ní pamatovat – a k tomu jedna nabídka.

Nezapomínejme na ochranu osobních údajů – Připomenutí důležité součásti práce s informacemi a také pionýrské webové stránky, která je jí věnovaná.

Jak propagovat v současné situaci? – Aktuální podivná situace, kdy se oddíly přímo nescházejí, akce neprobíhají, nejsou fotky, činnost není vidět, vyvolává otázky ohledně propagace. Nabízíme jeden pohled na ni.