Zprávy z orgánů Pionýra

Rok se s rokem sešel a ke konci prosince skončilo funkční období delegátů České rady Pionýra, které je podle nových stanov vždy na jeden kalendářní rok. Byl to rok první podle úplně nových pravidel, což obnášelo očekávání, zkoušení, hledání i usazování. Všem, kdo se na tomto prvním (takže dvojmo pionýrském!) roce podíleli, patří poděkování. Věříme, že se mnozí z delegátů se i letos na jednáních České rady budou potkávat.

Tím se ale dostáváme k další aktuální informaci. „Letošní“ složení České rady Pionýra bude známé nejpozději do 30. 3. 2015, proto připomínáme, že není čas na odkládání kroků, které k tomu směřují (tedy především uspořádání krajských shromáždění delegátů na všech KOP a s nimi spojených voleb).

Na začátku ledna se také sešla Rozhodčí komise Pionýra, která především projednávala jedno aktuální podání, či moderní řečí jednu pionýrskou kauzu. Kromě toho také pracovala na své závěrečné zprávě za rok 2014, která je nutná mimo jiné do připravované výroční zprávy Pionýr 2014.