Znáš svůj program?

Nemluvíme o tom, co máte napsáno v diáři, ale o Programu Pionýra, jehož nové znění bylo schváleno Konferencí o činnosti v listopadu 2015. I když všechny podstatné myšlenky jsou z předchozí podoby tohoto dokumentu zachovány, celý text je pojatý jinak a také na některé věci poukazuje úplně nově. Snahou autorů bylo ho přiblížit čtenářům (ať už pionýrům, nebo „veřejnosti“) a také zachytit vývoj v Pionýru i okolním světě.

Předchozí text na této dvoustraně je uvozen větou „Naším základním výchovným prostředkem je hra.“, kterou v programu najdete v části „Kdo jsme“. Ta nabízí základní vymezení Pionýra a jeho výchovných postupů. Program dále, kromě krátkého úvodu a závěru, obsahuje kapitoly „O co usilujeme“, která popisuje, co se snažíme svou činností dětem předat, a nakonec v kapitole „Kam směřujeme“ jsou pojmenovány naše hlavní hodnoty – Ideály Pionýra.

V této rubrice se budete i nadále s úryvky z programu setkávat a budete si moci počíst o jejich propojení s praktickou výchovnou prací. Jestli jste ale nový program přečetli a máte jakýkoli dotaz, určitě nečekejte, jestli k vám odpověď během ročníku náhodou nepřijde sama. Stejně jako na všechny ostatní otázky, náměty, připomínky, názory… i na ty k programu čeká adresa mozaika@pionyr.cz. Tak nám napište!