Zlepšovadlo pomohlo i při KOPRu

Aktivity projektu Zlepšovadlo pomohly i k zajištění nabídky na tzv. Vzdělávací dny, které přispěly dětem k adaptaci zpět na „školní režim“ po dlouhé pauze zaviněné nouzovým stavem.

Odevzdaná „Zpráva o realizaci“ (dokládající průběh projektu a plnění jeho cílů) byla přijata. Vše je tedy, jak má být – to je dobrá zvěst. 🙂

Martin