Zážitky v přírodě

Nedávno Aleš Máchal, spoluzakladatel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně, v jednom článku zmínil, jak důležitou a nezaměnitelnou roli při utváření environmentální vnímavosti dětí hrají letní tábory – kde táborníci spí pod stany, řežou dřevo, vaří si na ohni, myjí se v potoce, pro pitnou vodu chodí ke studánce, nebojí se deště, vzájemně si pomáhají, hledají poklad, učí se vidět v krajině dosud neviděné, a kromě mnohých dalších dobrodružství překonají třeba i počáteční bázeň z noční hlídky pod hvězdnatou oblohou – a bez mobilu.

Díky tomu si děti již od útlého věku mohou formovat svůj vztah k přírodě, který je zásadním (ne však jediným) předpokladem k proenvironmentálnímu jednání, a jak se ukazuje, otevírá cestu k zájmu o ochranu přírody. Máme tak v ruce jedinečný nástroj vedoucí k uvědomělému chování v době, kdy se čím dál více mluví o fatálním vlivu člověka na životním prostředí a změnách klimatu, které se nás už reálně dotýkají.

Jak tento nástroj využijeme, už záleží jen na nás. Pro menší děti je hra v přírodě naprosto přirozená, a tak pokud nám neschází touha, motivace a výdrž, můžou nám již brzy v oddílech vyrůstat uvědomělí mladí lidé s komplexními znalostmi, proenvironmentálními postoji a připraveni jednat ve prospěch přírody. Dnes už na to navíc nejsme sami, existuje celá řada publikací, webů (např. www.ucimesevenku.cz ) a dokonce síť středisek nabízejících programy environmentální výchovy (www.pavucina-sev.cz). Spoustu jednodušších aktivit však zvládneme i sami.

První z nich, kterou bych na tomto místě ráda sdílela, je seznam 50 zážitků, které by mělo dítě zažít do svých 12 let. Britská organizace The National Trust, která seznam sestavila, vycházela ze zjištění vědců, že právě do 12 let si děti nejvíce utvářejí vztah k přírodě a okolí. V české verzi je k najití např. na webu: www.jdeteven.cz.

Tereza