Zážitková letní táborová škola Bokouš

Poslední týden letošních prázdnin se na táborové základně Bokouš – Vlčkovice v Podkrkonoší realizovala „první“ letní táborová škola. Zúčastnilo se jí celkem 18 účastníků, kteří dorazili napříč naší republikou. Zastoupení měly tyto kraje: Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký a Moravskoslezský.

Účastníci byli instruktoři a vedoucí z jednotlivých skupin ve věku od 14 do 21 let.

LTŠ na TZ Bokouš měla účastníkům přiblížit problematiku zážitkové pedagogiky a její nenahraditelné zastoupení v našem spolku. Kdo by čekal vzdělávací akci formou standardních přednášek, prezentací, testů apod., tak by asi přišel trošku zkrátka. Myšlenka zážitkové formy nebyla však ochudit účastníka o informace a myšlenky, ale obohatit o nové zkušenosti. Zkrátka povídat si musí být o čem. Kde nejsou společné zážitky, zkušenosti a správná vnitřní motivace účastníků, nemůže docházet ke kvalitnímu vzájemnému ovlivňování, chcete-li učení.

Takže co se vlastně dělo? Vlastně nic jinak, než je tomu na našich táborech. Především se hrála spousta her, pracovalo se, ale hlavně se lidi navzájem poznávali. Poznávali nejen jeden druhého, ale i sami sebe. Uvědomili si, že nic se v životě neděje jen tak. Poznali, že dělat věci naplno se vyplatí. Že energie, kterou investují, se dá i přijímat. Vědí, že zážitek nemusí být pozitivní, ale silný, a že objevovat nové věci je velmi inspirující. Též si mohli vyzkoušet, jak samotné prostředí silně ovlivňuje atmosféru her. A nakonec i to, že dívat se na věci kolem sebe se dá pokaždé jinak.

Jelikož se na PS Bokouš věnujeme zážitkové pedagogice již řadu let, podařilo se nám sestavit velmi silný tým vedoucích, kteří dokážou dětem, instruktorům, ale i dospělákům předat mnoho užitečných zkušeností. I samotná táborová základna umístěná v srdci přírody má co nabídnout. A to je vlastně celá myšlenka, proč jsme se rozhodli pro LTŠ. Ukážeme mladým lidem, jak to děláme, a předáme tolik energie, aby dokázali na svých skupinách a základnách další neuvěřitelné programy, akce, které děti pohltí a naplní jejich životy…

Pepa Khol