Zažijte zážitkovou LTŠ

O tom, že zážitková pedagogika má v Pionýru své místo, není pochyb. Tyto aktivity neodmyslitelně patří k táborům, víkendovým akcím, ba i ke schůzkám. Ať už jde o drobné hříčky či složitě komponované programy.

Vyzkoušet si, jak tento způsob výchovy funguje na vlastní kůži, a také trochu přemýšlet o tom, jak je vše připravováno, si mohou mladí zájemci ve věku 14–18 let. Právě jim je určena letní táborová škola Bokouš. Jak už jsme slíbili, půjde tu nejen o to něco zažít, ale také něco si odnést. Ať už to bude osobní rozvoj, mezilidská komunikace nebo třeba i tábornické dovednosti. Aby zážitková akce mohla mít svůj efekt, nestačí jen připravit sadu zážitků. Nezbytné je také za každým zážitkem se ohlédnout a promluvit si společně o tom, co se vlastně přihodilo a jak se s tím můžeme vyrovnat… V každém případě si pak člověk může odnést spoustu nových postřehů a postojů, které budou užitečné v životě (nejen v tom oddílovém). Někdo třeba i najde cesty, jak některé z aktivit přenést do svých pionýrských skupin a oddílů.

Pokud vás láká objevování nových zážitků, hledání zákonitostí výchovy prožitkem – tedy nová dobrodružství na míru, pak se nezapomeňte přihlásit (na Přihlašovně Pionýra). Vyhraďte si termín 26. 8. – 2. 9. 2017 a přijeďte na táborovou základnu Bokouš (v Královéhradeckém kraji). A jestli je akce už mimo váš věk, můžete pro ni třeba získat vaše instruktory.

Příspěvek na akci činí 600 Kč.

Tom