Zase o trošku více… Poznej Jevišovice!

Tam, kde víno teče proudem, pole, lesy a louky obklopují malebná městečka a města, v místě, kterému se slunce nevyhýbá, se nachází Jihomoravský kraj, blíže Znojmo. A úplně nejlépe uděláte, když odcestujete ještě 17 km severozápadně od Znojma do Jevišovic. Je to jedinečná výzva k toulkám za poznáním historie Jevišovic, v jejíchž stopách naleznete spoustu významných památek. Málokdo zná tak malebné maličké historické městečko Jevišovice. Se svými 1200 obyvateli by se mohlo srovnávat s menšími vesnicemi, má však své kouzlo a nezapomenutelnou historii, díky které sem jezdí mnoho turistů i ze širšího okolí.

Jaro ještě nezačalo, ale u nás už se včely pomalu probouzí, a i když ještě nemá slunce takovou sílu, přicházejí pomalu, ale jistě, prosluněné dny, kdy je naprostý hřích sedět doma a čekat až bude hřát víc. Zabalte proto batůžky a hurá na kešky. I u nás v Jevišovicích a okolí jich můžete najít hned několik. Konkrétně v Jevišovicích jsou tři kešky, z nichž jedna vás krásně provede celým městem. Pokud se vydáte na cestu v letních měsících, můžete navštívit Starý zámek Jevišovice, projít si expozice a dozvědět se tak mnohem více. My jakožto zkušení jevišovičtí pionýři, vydali jsme se tak trochu po stopách historie, aby děti nezapomněly, co všechno o Jevišovicích ví, a vzali jsme to útokem i na kešky.

První z nich Novy zamek (GC2QKCQ) se nachází nedaleko Nového zámku obklopeného zámeckým parkem. Anglický park je otevřen a zpřístupněn veřejnosti celoročně. Působí majestátně v jakémkoli ročním období, čemuž značně přispívají vzácné barokní sochy. Osm z nich je vysocháno významným italským sochařem Lorenzem Mattiollinim. K nám do parku je nechal přivézt poslední z rodů, jež zámek vlastnily, rod Ugartů. V celkovém počtu má park 22 soch, v nichž můžete rozpoznat roční období, řecké bohy a bohyně, či múzy různých druhů umění. Po odlovení kešky vám jistě přijde vhod posezení u kašny, která se nachází za zámkem, a plocha pokrytá pečlivě posečeným trávníkem poslouží k jakékoliv hře.

My máme před sebou ještě ale celé Jevišovice. Procházkou se vydáváme ke Kostelu sv. Josefa v Jevišovicích, vidět můžeme i budovu Komenia s reliéfem Jana Amose Komenského. Ano, pro některé bohužel, pro některé bohudík, ani u nás se čas nezastavil a i zdejší děti musí plnit svoji povinnou školní docházku. Vydáváme se raději dál, cesta je mírně z kopce a my procházíme různá malá náměstíčka, která v minulosti všechna měla své jméno. Míjíme krásný Starý zámek, podíváme se i na zookoutek v předzámčí. Kozel Matěj nám zamečí na pozdrav, beran se po nás jen nevrle podívá a my se po zámeckých schodech dostáváme na Podolí. Podolí patří k Jevišovicím stejně neodmyslitelně jako řeka Jevišovka. Cesta od Žaludova mlýna nám odkrývá tamní džungli. Je to sice jen zalesněná stráň, ale s trochou fantazie to džungle klidně může být.

Když přejdete most, který vede přes řeku Jevišovku, dostáváte se až k bývalé rasovně. Název zní poněkud strašidelně, kat to musel mít ve své době opravdu těžké. Vydáváme se do kopce, kde už je léta vyšlapaná cesta ke Starému hradu. Nejen, že odlovíte kešku Nezapomenuta historie (GC2AV95), podíváte se i na místo, kde stával Starý hrad. Údajně byl se Starým zámkem propojen visutým mostem, ale to už dnes můžeme jen spekulovat. Tak úžasný pohled, který se vám naskytne, se nedá snad ani plnohodnotně zachytit. Jen dejte pozor na své děti, abyste je nemuseli také chytat. Terén je tu jen pro ukázněné děti, které ví, jak se na skále chovat.

Pořád jste ale nenavštívili všechno. K vidění je zde Památník s děvečkou, Památník husitů na vrchu Žalově a kousek od něj cítíte vodu v podobě kamenné přehrady, nejstarší ve střední Evropě. Celé Jevišovice krásně vystihovala mystery keška Jevisovicke putovani a toulani (GC36WWN), jejíž místo, kde se nacházela, bylo bohužel při zimních vichřicích zničeno. Keška je tedy dočasně nedostupná, ale její zakladatelé ji plánují hned zjara znovu obnovit. Pokud se do Jevišovic vydáte a chcete se opravdu o našem městě dozvědět co nejvíc, poproste nějakého hodného rodáka – pionýra či pionýrku, my vás moc rádi provedeme nejen v Jevišovicích, ale i po okolí, které skýtá také mnoho kešek.

Alena Nováková, PS Jevišovice