Zanechat svůj otisk…

Titulek sice nabízí několik výkladů, ale my se soustředíme na jediný z nich – základní: podepsat se.

Prvotní význam „ zanechání svého otisku“ spočívá ve vůli stvrdit symbolicky totožnost autora i jeho vztah k napsanému textu, tj. označit cosi znamením souhlasu, správnosti či dokonce záruky. Přímo to vybízí k využití nějakého symbolu, šifry či značky. Časem se ustálil požadavek: uvést své jméno (a příjmení), v některých částech světa též otisk prstu. Užíval se i tzv. monogram, což je značka, která se skládá ze dvou či více (většinou počátečních) písmen nebo číslic sestavených do obrazce (ostatně monogramy se používaly jako značky státníků na mincích a medailích). Karel Veliký byl první vladař, který použil svůj monogram místo podpisu na oficiálních dokumentech. Ze stejné doby, tj. středověku, pochází také symbol – tři křížky, které sloužily jako zkrácený a univerzální podpis negramotného člověka (viz rámeček).

25C-9-20160919150530Spolutvůrce skautingu a zakladatel woodcraftu, E. T. Seton, používal u podpisu, někdy místo něho, vlčí stopu. U nás je jistě nejznámější značkou (místo podpisu) rovnostranný trojúhelník, který užíval jako charakteristickou značku pod fejetony Jan Neruda.

Nezadržitelný postup technického pokroku nám pak přináší například elektronický podpis, což je technologické řešení nabízející příjemci (adresát či čtenář) rozumnou míru jistoty, že obsah, který přijal, je autentický – přesněji že pochází od toho, kdo se vydává za jeho autora – ale to už je významně jiný rozměr podpisu…

Znamení ruky
Tři křížky místo podpisu, to je tzv. znamení ruky, se užívá už několik set let. Ve středověku se za třemi křížky někdy objevovala poznámka napsaná jinou osobou, která potvrzovala, že je vlastnoručně napsal jejich negramotný autor.
Podpis třemi křížky ubýval s rozvojem vzdělanosti a postupným úbytkem negramotnosti. Skutečností ale je, že na úřadech se s ním setkávají i nyní.