Pracovní listy: Začínáme oddílový rok

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy si můžete stáhnout v PDF, najdete je také v tištěné Mozaice.

Výzva na září

Okořeňte si oddílový život neočekávanými měsíčními výzvami. Schválně, dokážete je splnit všechny?

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev pěstuje v dětech schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání jejich dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu

Cíl: Děti mají osobní vazbu k oddílu/družině.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8–16 (oddíl/družina)

Další materiál: papír, kreslicí potřeby, krabice, rýč

Co s tím: Výzvu předložte dětem jako jeden z prvních velkých úkolů v roce. Aby byla dobře přijata, je třeba ji prezentovat s nadšením. Nechte děti vymyslet, jak by měla slavností listina vypadat. Co by na ní mělo být nakreslené, jaký text by měla obsahovat (oddílové motto?). Nechte děti zpracovat několik návrhů (jednotlivě nebo ve skupinkách) a pak společně vyberte jeden a vytvořte originál. Vymyslete pomocí společné diskuze, kde by taková listina měla být ukryta a vyberte vhodnou trvanlivou krabici (ideálně plechovou nebo plastovou). Vydejte se společně na vybrané místo a krabici s vaší slavností listinou zakopejte. (Nezapomeňte u toho udělat fotku, pak jí vytisknout a vlepit do kolečka výzvy.)

Na co si dát pozor: Zájem by měl být opravdový. „Tohle zvládneme, tohle chceme.“ Pokud to vypadá, že se děti pro činnost nenadchnuly, zvažte její ukončení. Třeba se k ní vrátíte později a bude mít opravdový úspěch.

Další náměty: Slavnostní listina může být vhodná (pokud zatím nic takového nemáte) jako „zakládací listina“ družiny nebo aktuálního složení oddílu (zvláště pokud oddíl začíná s většinou nových dětí). Zakopaná krabička může být použita také jako „časová schránka“ s dopisy dětí sobě v budoucnosti nebo s různými drobnostmi z činnosti oddílu, zamýšlená k vykopání a otevření za rok, pět nebo více let. Aktivita může být základem pro novou tradici na začátku roku (vykopat krabici, dopodepsat nové členy, zase zakopat). Hezké může být zakopat ji někdy večer při svíčkách (pro navození romantické atmosféry).

Seznamovací bingo

Rychlá hra na hlubší poznání dětí v oddíle. Kdo první najde někoho, kdo má rád zmrzlinu?

Oblast: Seznamovací hra

Cíl: Hráči o sobě navzájem znají některé charakteristiky (viz položky v listu).  

Věková kategorie: Účastníci musí umět číst a psát, jinak použitelné napříč věky.

Počet účastníků: 6–20+

Další materiál: propiska pro každého

Co s tím: Každý účastník dostane jeden okopírovaný list. Po zahájení hry obchází hráče a ptá se jich na položky z listu. Pokud najde někoho, kdo splňuje jeho otázku (požadavek z listu), napíše si do kolonky jeho jméno. První hráč, který bude mít vyplněné všechny kolonky, zakřičí bingo a vyhrál.  

Na co si dát pozor: Podvody, po sehrávce je vhodné u výherce nechat zkontrolovat, že lidé, které má u jednotlivých kategorií napsané, skutečně naplňují podmínku.

Další náměty: Při závěrečném čtení je u každé položky dobré nechat přihlásit všechny, kteří tuto položku naplňují. (Zvětší se seznamovací potenciál.)

Já a oddíl

Začněte pionýrský rok zjištěním zájmu a očekávání dětí.

Oblast: Seznamování, participace

Cíl: Děti vědí o sobě navzájem základní informace, vedoucí ví, co děti baví a co si od oddílu přejí.

Věková kategorie: Účastníci musí umět číst a psát, jinak použitelné napříč věky.

Počet účastníků: 2–20+

Další materiál: propiska pro každého, pastelky nebo fixy pro skupinu

Co s tím: Pracovní list rozdejte dětem a nechte je ho samostatně celý vyplnit. Když budou mít hotovo, položte si všechny listy na stůl a podívejte se, jak na tom jste. Zaměřte se hlavně na společné zájmy a očekávání od oddílu/družiny. Klidně se doptejte na další podrobnosti. Tam, kde to bude mít potenciál, zjistěte více a v budoucnu činnost zařaďte. (Popřípadě můžete část přípravy žádané činnosti přenést na starší děti.)

Na co si dát pozor: Je třeba, aby děti jasně chápaly, že nejde o seznam věcí, které jim splníte na lusknutí prstu, ale o náměty, které se rozhodnete nebo nerozhodnete zařadit.

Další náměty: Nechte listy viset někde v klubovně (pokud na to máte místo). Můžete podle nich přát dětem k narozeninám nebo na konci roku vyhodnotit, jak se věci změnily a co se jim podařilo v oddíle zažít.

Imigrační dotazník

Účastníci se vžijí do role imigrantů snažících se společně se svými partnery/kami přesvědčit imigrační úředníky, že se neberou kvůli zelené kartě.

Oblast: Seznamovací hra

Cíl: Účastníci navzájem o sobě znají základní informace (viz pracovní list).

Věková kategorie: starší děti (6. – 8. třída) a náctiletí (15+)

Počet účastníků: sudé číslo, minimálně 4

Další materiál: propiska pro každého

Co s tím: Vytvořte dvojice. Vedoucí uvede hru: „Teď jste pár, který se snaží před imigračním úřadem obhájit, že je spolu z vzájemné blízkosti a náklonnosti a nikoliv jen pro získání zelené karty.“ Dvojice se rozdělí od sebe. Každý vyplní odpovědi za sebe a svého herního partnera, jak si myslí, že by odpověděl. Po vyplnění dotazníků se dvojice sejdou a ohodnotí si, jak se navzájem trefily v odpovědích. Pak před ostatními říkají své odpovědi a na pobavení přidávají, jak se kdo zmýlil.

Na co si dát pozor: Podvody s později doplňovaným papírem, či radami před hrou.

Další náměty: Hru je možné různě upravovat podle úrovně hráčů. Je možné před hrou zařadit jinou, která obsažené položky projde, či si o nich popovídat (pak bude hra více na krátkodobu paměť a upevnění vědomostí). Je také možné dvojice vytvářet náhodně nebo nechat hráče dvojice udělat podle vlastního uvážení.