Začiná (me)!

Léto usíná…

Konec srpna s sebou vždy nese už jen menší počty táborů, poslední týden jde například o příměšťáky a nezřídka se základny už zaklízejí. Táborová činnost, vrchol dění celého roku, se ukládá k ročnímu spánku a na mysl se derou vzpomínky. Ty letošní nebudou vždy jen rozverné, protože táborové karamboly odstartovaly už o prvním červencovém víkendu, mnoho táborů prověřil výkyv počasí… V následujících týdnech pak třeba hygienické kontroly. S radostí lze konstatovat, že v naprosté většině podobných prověrek obstály naše tábory – jejich vedoucí a zajištění – se ctí. Vždyť zajistit řádný průběh bezmála 350 táborů je výkon, který není tuctový. Letos je ještě na místě zdůraznit, že jsme uspokojili i zájem médií. 🙂

Všichni organizátoři a tvůrci programu, ale i kuchtíci, zásobovači a hospodáři zaslouží poděkovat! Což rád činím jednak na základě zpráv oficiálních, ale i z poznatků ze svých návštěv – protože lépe je jednou vidět než stokrát slyšet…
Každý konec ovšem přináší i začátek.

Nový pionýrský rok 2019-20 se probouzí

…v září a nabídne i několik novinek – zlepšení očekávaných delší dobu, ale i několik ryzích novot. Září, jak už je to v činnosti Pionýra zvykem, je časem, kdy se všechny uvádějí do života.

Nejde o věštění startu nějakého mimořádně přelomového období, platí ovšem, že některé z nabízených změn mohou přinést posun v oddílové činnosti, ale i v celkové prezentaci Pionýra na veřejnosti. Pojďme si je představit.

Co dalšího se k 30. výročí chystá

Březnová akce Zažehněme ohně (21. března) není zdaleka jediná příležitost, jak můžeme v roce 2020 společně oslavit 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra (ke kterému došlo přesně 20. 1. 1990).

  • Už teď je připraven námět pro činnost oddílů (viz str. 23 a příloha této mozaiky.
  • Na jaře odstartuje aktivita pro jednotlivce založená na Ideálech Pionýra.
  • O víkendu 5. až 7. června se potkáme v Brně na RESETu. Více se o něm dočtete na zadní obálce této Mozaiky.
  • První víkend po letních prázdninách (4. až 6. září) bude patřit „Malé“ obsahové konferenci, která proběhne v konferenčním centru Immanuel na Vysočině.
  • Na sobotu 28. listopadu je připravováno společenské setkání v Praze, které bude spojeno také s oceňováním.

Novinky v Mozaice

Se zářím přichází nový ročník našeho-vašeho zpravodaje, a to s sebou nese vždy i nějaké úpravy. Není ale zvykem, aby proměny byly až takové jako letos. Zásadní nastala v termínu vydání, které se přestěhovalo na konec měsíce, a dál stačí zalistovat…. Změny v grafice asi nepřehlédnete, ale možná si všimnete i některých nových jmen autorů či rubrik.

U středu zpravodaje najdete další novinky: k vyjmutí čtyřstranu pro vedoucí oddílů a klubů a pracovní listy pro děti – k namnožení a využití při schůzkách. Což předznamenává novinky obsahové mající dvě roviny. První, že Mozaika se bude ještě víc než dřív soustředit na praktickou výchovnou práci s dětmi, přinášet náměty, rady, zkušenosti… Druhý výrazný posun je, že každé číslo bude mít své téma. Tomu sice není podřízeno úplně vše, spíše se průběžně vine a připomíná se v různých podobách a souvislostech. Ostatně naše výchovná práce s dětmi má také mnoho tváří a Mozaika je jejím zrcadlem.

Jak to bývá, každá změna se musí trochu usadit, proto počítáme s tím, že můžeme ještě něco měnit. A tak nás zajímá, co si o nové podobě myslíte vy – své nápady a připomínky můžete jako obvykle posílat na adresu mozaika@pionyr.cz. Děkujeme!

Odborky

V loňském roce se začala šířit informace o přípravě „odborek“ – jako nabídky pro doplnění činnosti v oddílech, směřující k individuálnímu rozvoji dětí. O průchodnosti toku informací si nikdo nedělá úplné iluze, ale lze věřit, že na řadu pionýrských skupin informace propadla, soudě tak i z došlých ohlasů – dotazů, připomínek či podnětů.

Proto je v příloze aktuálního čísla Mozaiky Pionýra vedle námětů pro společné oddílové prožitky i dárek k odborkám – plakáty určené k vyvěšení v klubovně a informační publikace. A s nimi i pokyny, co udělat, máte-li zájem o tzv. startovací sady.

Ty budou k dispozici v říjnu, takže je dostatek času, abyste s dětmi otázku případného zapojení promysleli, a ony se mohly rozhodnout, zda by si některou z nich chtěly vyzkoušet.

Odborkám bude ostatně věnována i podstatná část listopadového čísla Mozaiky.

Šablony!

Možná to někomu může znít cize, ostatně slovo šablona není v Pionýru nejběžnější, ale kdo alespoň trochu sleduje dění, tak ví, že jde o pracovní pojmenování projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (od Evropské unie). Projekt Pionýra jsme s tímhle pracovním názvem chystali (ve spolupráci s vedoucími PS) rok a půl, následně prošel oponenturou a výběrovým řízením. A byl vybrán k realizaci.

Je to především zpráva pro pionýrské skupiny, které (opakovaně) projevily zájem se aktivit v rámci tohoto projektu zúčastnit. Ale vzhledem k šíři nabídky stojí za to věnovat pozornost rozběhu této aktivity obecně.

Projekt je naplánován na tři roky a startuje 1. října 2019.

Není cílem této anotace podrobně popisovat celou záležitost, ale zahájení tak rozsáhlého a dlouhodobého projektu, do něhož jsou přihlášeny pionýrské skupiny ze všech krajských organizací, lze těžko v tomhle přehledu pominout.